Tidsskriftforhandlinger

Norske universitet og høgskoler har nasjonale avtaler om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. UNIT forhandler nå med forlagene for å sikre bærekraftige avtaler med utgangspunkt i Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.


Vi har signert avtale med Wiley, Elsevier og SpringerNature. Unit har omtalt avtalen med Elsevier som historisk. Detaljer om hvordan dette skal foregå i praksis har vi ikke fått ennå, mer informasjon kommer.

UNIT fortsetter forhandlingene på vegne av norske universitet og høgskoler med Taylor & Francis. Rektoratene ved BOTT (universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim) stiller seg bak forhandlingene.

Hvordan få tilgang til en artikkel du ikke finner i fulltekst?Redusert tilgang til noen tidsskrifter

Spørsmål om publisering hos Elsevier, Wiley og Springer?

  • Forskere ved USN kan etter de nye avtalene publisere artikler som gull Open access  eller hybridtidsskrift hos en rekke tidsskrifter hos Elsevier og Wiley uten å betale forfatteravgift (APC). Publiseringsavtale med SpringerNature gjelder først fra 2020.
  • Oversikt over USNs OA-avtaler 
  • Les mer om valg av publiseringskanaler 

Bakgrunnen for forhandlingene

  • I dagens system er vitenskapelige artikler låst bak betalingsmurer hos forlagene, og de store internasjonale utgiverne tar stadig høyere pris for abonnementene sine. Norske institusjoner betaler per i dag mer enn 330 millioner kroner årlig til utgiverne for lesetilgang til vitenskapelige artikler, også de som er publisert av forskere ved norske institusjoner. 

  • Norge vil gjøre offentlige finansierte forskningsresultater mest mulig tilgjengelig for enkeltmennesker, offentlig sektor, næringslivet og det globale forskersamfunnet. 

  • Siktemålet er å få på plass bærekraftige avtaler der norske forskere får publisere fritt i tidsskriftforlagene i tråd med regjeringens policy om åpen tilgang til forskningsresultater.

  • Styret ved USN har vedtatt policy for Open acces publisering
  • Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler (Kunnskapsdepartementet, 2017)

Pressemeldinger og nyhetssaker om forhandlingene

Har du spørsmål om forhandlingene?

Kontakt e-ressurser@usn.no om du har spørsmål om forhandlingene

 

Unit -konsortiet

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er et norsk direktorat som ble opprettet 1. januar 2018 gjennom en sammenslåing av BIBSYS, CERES og deler av UNINETT.  Unit forhandler og forvalter 39 lisensavtaler på vegne av norske biblioteker – i hovedsak innen forskning, høyere utdanning og sykehus i offentlig sektor. Unit er også nasjonal koordinator for åpen tilgang i Norge. 


Mer informasjon om forhandlingene finner du her:

Kva er en overgangsavtale (transformative agreement)? (Lenke til blogg hos Ceres)

Nasjonal side om status for forhandlingene (informasjonsside fra openaccess.no) 

Forhandlinger i andre land (informasjonsside fra openaccess.no)

Elsevier-avtalen og brudd: konsekvenser (informasjonsside fra open.access.no)

Tidsskriftavtaler 2019 kan opphøre (informasjonsside fra Universitetet i Tromsø)

Avtaler med sentrale akademiske forlag opphører (informasjonsside fra Universitetet i Tromsø)