HSN Open Archive

HSNs åpne vitenarkiv for faglige og vitenskapelige arbeider i fulltekst. Inneholder vitenskapelige artikler, doktoavhandlinger, masteroppgaver og enkelte bacheloroppgaver. HSN Open Archive er en del av det nasjonale Brage-konsortiet som driftes av BIBSYS, der over 50 institusjoner samler sine publikasjoner.