RILM Abstracts of music literature (EBSCO)

Musikklitteratur, dekker alle sjangre. Dekker perioden fra 1967 til i dag.