Idrettsvitenskap

Innen idrettsvitenskap brukes både faglige kilder og tverrfaglige databaser, og databaser fra helsefag. Arbeidsmetodene innen faget har mange likheter med helsefag, men vekt på dokumenterte litteratursøk. Nederst på siden finner du databaser som er spesielt aktuelle for deg.


Fagtidsskrift er en viktig kilde for studenter; her finner du også den nyeste forskningen. Bruk Oria eller databasene for å søke etter artikler i tidsskriftene.

Offentlig informasjon er en viktig kilde til informasjon for studenter på alle typer emner. Vi har samlet noen av dem her.

Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med emnet? Avtal gjerne veiledning med en bibliotekar!

Vitenskapelig eller ikke?

Sjekk NSDs register over vitenskapelige forlag og tidssrifter

Finner du ikke det du leter etter?

 

 

verktøy

Søkelogg

En søkelogg er et nyttig hjelpemiddel når du søker i databaser. Her kan du registerere søkeordene du har brukt, og hvor mange treff du får på ulike søk.

Databaser innen emnet

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • æ
 • ø
 • å
 • a
  • Academic Search Premier (EBSCO)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig database med mer enn 4700 analyserte tidsskrifter, og nesten 3900 fagfellevurderte artikler i fulltekst. I tillegg til fulltekst, tilbyr denne databasen indeksering og abstracts for 8470 tidsskrifter.

  • ATEKST (Retriever)

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst. Inneholder mer enn 3,8 millioner artikler fra aviser, blader og nyhetsbyråer, men med minst 48 timer embargo på alt nytt (nytt fra januar 2019).

 • b
  • Bokhylla

   Åpen digital tilgang til alle bøker utgitt i Norge til og med år 2000. Også en del etter det. Over 500 000 titler. Mest på norsk, men også en del andre språk. Søk eller sortér på bl.a. tittel, emne, kategori eller forfatter.

 • p
  • PubMed

   Gratis. Referanser, og lenker til fulltekst. Biomedisinske tidsskriftartikler.

 • s
  • Scopus

   Krever pålogging utenfor campus. Referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Primærkilder er tidsskrifter (16500 tidsskrifttitler hvorav over 1200 er Open Access tidsskrifter), konferanser og patenter. Omfatter funksjoner for siteringssøk.

  • SportDiscus (EBSCO)

   Internasjonal idrettsdatabase med referanser og fulltekstdokumenter innen idrett, helse, fysiologi og idrettsmedisin m.m. Databasen inneholder fulltekst fra mer enn 490 tidsskrifter.

 • v
  • Visible Body: Human Anatomy Atlas

   Visible Body er en digital anatomiressurs. Vi har tilgang til modulen Human Anatomy Atlas, en interaktiv 3D-modell av menneskekroppen og et oppslagsverk for anatomistudier.

 • w
  • Web of Science (ISI Web of Knowledge)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig referansedatabase med høy faglig kvalitet. Her kan du også søke etter siteringer. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, medisin, samfunnsfag og humaniora. Lenker til fulltekst