Viktig informasjon! Lenker til fulltekst virker ikke - feil med ezproxy server

Vi opplever dessverre tekniske problemer med lenketjeneren vår ezproxy og jobber for å løse saken så fort som mulig. Hvis du befinner deg på campus kan du likevel komme inn på databaser og til fulltekst ved å fjerne prefikset https://ezproxy.usn.no/login?url= fra nettadressen.


Tekst om hva som er problemet.