Databaser

Databaser

Bibliotekets elektroniske ressurser.


Databaser som er tilgjengelige for studenter og ansatte ved Høgskolen i Sørøst-Norge finner du nedenfor.

Som student eller ansatt ved HSN har du tilgang til elektroniske ressurser også utenfor campus. Klikk på databasene og logg på med ditt brukernavn og passord på HSN.

 • a
  • Academic Search Premier (EBSCO)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig database med mer enn 4700 analyserte tidsskrifter, og nesten 3900 fagfellevurderte artikler i fulltekst. I tillegg til fulltekst, tilbyr denne databasen indeksering og abstracts for 8470 tidsskrifter.

  • ACS - American Chemical Society

   Tidsskrifter innen mange aspekter av kjemi.

  • AgeLine

   Krever pålogging utenfor campus. Referansedatabase innen aldring og demens.

  • AMED - Allied and Complementary Medicine (Ovid)

   Krever pålogging utenfor campus. Referansedatabase innen fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering og alternativ medisin.

  • ATEKST (Retriever)

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst. Inneholder mer enn 3,8 millioner artikler fra aviser, blader og nyhetsbyråer.

 • b
  • BioOne

   Krever pålogging utenfor campus. Vitenskapelige artikler i fulltekst innen biologi, økologi og miljø.

  • Britannica: Encyclopedia Britannica Online

   Fullversjonen av verdens største leksikon. Søker etter informasjon i leksika, tidsskrifter, filmer og på internett.

  • Brønnøysundregistrene

   Gratis og gebyrbelagte tjenester. Statlig forvaltningsetat for utvikling og drift av nasjonale registre, og kontroll- og registreringsordninger for norsk næringsliv. Inneholder bl.a. årsregnskap med noter, styrets årsberetning og revisjonsberetning. Årsregnskap ikke eldre enn 1992, kan bestilles via biblioteket. Vi må ha opplysninger om bedriftens navn og organisasjonsnummer. Dette søkes opp i Enhetsregisteret. Regnskap fra tidligere år må man selv skaffe direkte fra bedriftene.

  • Business Source Elite (EBSCO)

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst fra mer enn 1100 næringslivstidsskrifter, inkludert ca. 500 med peer-review.

 • c
  • Campbell Library

   Gratis. Systematiske oversikter som viser effekten av tiltak innen sosialt arbeid.

  • CINAHL

   Cumulative Index to Nursing and Allied Health. Blant verdens mest omfattende og autoritative referansedatabase innen sykepleie og tilgrensende fag.

  • Cochrane

   Gratis. Medisin. Databaser innen evidensbasert praksis. Her finner man effekten av ulike behandlingstiltak og systematiske oversikter i fulltekst.

  • Colourbox

   Bildedatabasen Colourbox inneholder royalty-frie bilder, videoer og illustrasjoner. De kan brukes til undervisning, artikler og markedsføring. Vi har en lisens på bruk som gir studenter på HSN tilgang på totalt 30 nedlastinger pr måned.

 • d
  • Dawsonera

   Krever pålogging utenfor campus. I denne basen kan du søke i e-bøker fra bokhandleren Dawson. Bøker som har grønne knapper, kan du lese eller laste ned til egen pc og låne i 7 dager. Når lånetida er ute forsvinner boka fra din pc. Bøker som har lilla knapper kan du se på i 5 min og evt. foreslå for innkjøp.

  • Diktbasen ved Deichmanske bibliotek

   Gratis. Basen inneholder ikke dikt i fulltekst, men er ment som et hjelpemiddel for å gjenfinne og lokalisere dikt.

 • e
  • Ebrary

   Krever pålogging utenfor campus. Ca 115.000 bøker i fulltekst innenfor de fleste fagområder, med vekt på økonomi, humaniora og samfunnsfag, helsefag og teknologi. Bøkene kan leses uten registrering, men for å laste ned og lagre til egen PC/mobil/nettbrett må du lage egen bruker i Ebrary («sign in» øverst til høyre), følg deretter instruksjonene.

  • EBSCOhost

   Krever pålogging utenfor campus. Felles inngang til flere bibliotekets databaser gjennom Ebsco.

  • Embase - Excerpta Medica Database (Ovid)

   Krever pålogging utenfor campus. Europeisk orientert referansedatabase innen medisin og farmakologi.

  • ERIC

   Referansedatabase. Tidsskriftartikler og rapporter fra fagfeltet utdanning og pedagogikk.

  • ESI - Essential Science Indicators

   Krever pålogging utenfor campus. Indikatorer for internasjonal forskningspublisering. Tjenesten er tilknyttet Web of Science (ISI).

  • ETDE

   Gratis. Det internasjonale energibyråets (IEA) referansedatabase for verdens kunnskap om energikilder og energiteknologi. Inneholder i tillegg referanser tilbake til 1974 om kjernekraft, kull og klimaendringer.

  • EU-kommisjonens database

   Gratis. Bibliotekkatalogen til EU-kommisjonen.

 • f
  • Felleskatalogen

   Gratis. Søk etter farmasøytiske preparater markedsført i Norge.

 • h
 • i
  • Idunn

   Krever pålogging utenfor campus. Universitetsforlagets tidsskriftsbase med artikler i fulltekst, mye på norsk og andre skandinaviske språk. Tilbyr søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av 49 ulike fagtidsskrifter.

  • IEEE Xplore

   Krever pålogging utenfor campus. Fullteksttilgang til tidsskrifter innen elektro, elektronikk og IT. I tillegg finnes konferanser, standarder og mulighet for siteringssøk.

  • ImageQuest: Britannica

   Inneholder nærmere 3 millioner bilder. Bildene kan fritt brukes i studentoppgaver og i undervisning. Klikk på «help» og du får en «guided tour» i basen.

  • IMO Virtual Publications

   Krever pålogging. Fra International Maritime Organization (IMO) og Det Norske Veritas (DNV). IMO-Vega og IMDG Code. Inneholder IMO konvensjoner, forskrifter og regler som angir grunnleggende krav til dagens skipsfart.

  • IoP Science

   Krever pålogging utenfor campus. Omfatter tilgang til ca 30 tidsskrifter i fulltekst fra Institute of Physics innenfor realfag som fysikk, mikromekanikk, optikk, nanoteknologi osv.

 • j
  • JCR - Journal Citation Reports

   Krever pålogging utenfor campus. JCR er en omfattende ressurs som evaluerer og sammenligner tidsskrifter ved hjelp av siteringsdata. JCR gir deg de hyppigst siterte tidsskriftene på et område, listeover tidsskrifters "impact factor" og over de største tidsskriftene innen et fagområde. Tjenesten er tilknyttet Web of Science (ISI).

  • JSTOR

   Krever pålogging utenfor campus. Artikler i fulltekst fra ca. 2000 tidsskrifter tilbake til begynnelsen av 1900-tallet og fram til 2000-tallet. Tverrfaglig base, men hovedvekt på humaniora, samfunnsvitenskap, historie, økonomi og ledelse.

 • l
  • Literary Encyclopedia, The

   Krever pålogging utenfor campus. I utgangspunktet et litteraturvitenskapelig leksikon, men dekker også filosofi, vitenskapsteori m.m.

  • Lovdata Pro

   Lovdata Pro er den profesjonelle utgaven av Lovdata og inneholder norske lover.

  • Lærebokbibliografi

   Bibliografi over norske lærebøker fra 1743 - 1965. Åpen for alle.

 • m
  • Maternity and Infant Care

   Krever pålogging utenfor campus. Maternity and Infant Care er en viktig ressurs innenfor jordmorfaget. Databasen inneholder over 217,000 referanser med abstract til artikler fra over 550 internasjonale engelskspråklige tidsskrfiter, bøker og grå litteratur knyttet til jordmorfaget og nyfødtpleie. 3 samtidige brukere kan være pålogget databasen.

  • MathSciNet

   Krever pålogging utenfor campus. Referansedatabase innen matematikkfagene. Referanser, sammendrag, samt en del fulltekst.

  • MEDLINE

   Krever pålogging utenfor campus. Referansedatabase for biomedisinske tidsskriftartikler.

  • Music Periodicals Database‎, tidl. IIMP (ProQuest)

   Krever pålogging utenfor campus. Database over artikler innen musikk. (Tidligere IIMP - International Index to Music Periodicals.)

 • n
  • NEL - Norsk elektronisk legehåndbok

   Krever pålogging utenfor campus. NEL er et generelt medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell.

  • NORA

   Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Her finner du bachelor- og mastergradsoppgaver og open access artikler skrevet av institusjonenes studenter og ansatte. Søker i de fleste av høgskolenes og universitetens institusjonelle arkiv.

  • Norart

   Gratis. Referanser til artikler fra ca. 375 norske tidsskrifter og årbøker.

 • o
  • Ordnett

   Krever pålogging utenfor campus. Ordnett er en språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til en rekke elektroniske ordbøker

  • Oria

   HSN-bibliotekets bøker, artikler, tidsskrift m.m. Logg på for å reservere, bestille eller fornye lån. "Alle bibliotek" søker i andre UH-bibliotek.

  • Ovid

   Krever pålogging utenfor campus. Gir felles grensesnitt for helsefaglige databaser.

 • p
  • Proff Forvalt

   Påloggingsinformasjon: Klikk Eniro, velg "Logg på" i høyre hjørne, "logg på via FEIDE" og velg tilhørighet. Logg på og du får opp brukernavn og passord som brukes "Direkte til dokumentet". Gir en presentasjon av alle norske foretak med regnskapsanalyser, kredittvurdering, og relasjoner i næringslivet m.m.

  • ProQuest

   Krever pålogging utenfor campus, eller personlig registrering (via Helsebiblioteket/Tidsskrifter). Fulltekst. Mye helsefag, men også en del innen andre fagområder.

  • PsycINFO (Ovid)

   Krever pålogging utenfor campus. Referanser. Database innen psykologi og beslektede emner.

  • PsycNET

   Database innen psykologi og beslektede emner, inneholder både referanser og noe lenking til fulltekst

  • PubMed

   Gratis. Referanser, og lenker til fulltekst. Biomedisinske tidsskriftartikler.

  • PubPsych

   Gratis. Referanser. En bibliografisk database for psykologi. PubPsych inneholder psykologiartiklene fra PubMed og ERIC, men også mye stoff som ikke finnes i disse databasene.

 • r
 • s
  • Safari Books Online

   Krever pålogging utenfor campus. Safari Books Online (Tech Books) inneholder 35 000 ebøker hovedsaklig innenfor informatikk og datateknologi, men har også en del litteratur innen matematikk og ingeniørfag.

  • SAGE Online Journals

   Krever pålogging utenfor campus. Fulltekst artikkelbase innen alle fag, men med hovedvekt på realfag, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora.

  • SAGE Research Methods

   Krever pålogging utenfor campus. Inneholder mer enn 600 bøker, i tillegg artikler og oppslagsverk om forskningsmetologi, hovedsaklig innenfor samfunnsfagene.

  • ScienceDirect

   Krever pålogging utenfor campus. ScienceDirect er en av verdens største samlinger av fulltekst fra peer-reviewed tidsskrifter innenfor naturvitenskap, teknologi, medisin, økonomiske- og administrative fag og samfunnsvitenskap fra forlaget Elsevier.

  • SciFinder (CAS)

   Krever pålogging utenfor campus. Fagdatabase innen kjemi. Inneholder også relaterte fagfelt som biomedisin og materialteknologi. For å søke må du først registrere deg som bruker.

  • Scopus

   Krever pålogging utenfor campus. Referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Primærkilder er tidsskrifter (16500 tidsskrifttitler hvorav over 1200 er Open Access tidsskrifter), konferanser og patenter. Omfatter funksjoner for siteringssøk.

  • SkrivBiB

   Bibliografi innen norsk og nordisk skriveforskning. Inneholder referanser til artikler, bokkapitler og bøker. Åpen for alle.

  • SportDiscus (EBSCO)

   Internasjonal idrettsdatabase med referanser og fulltekstdokumenter innen idrett, helse, fysiologi og idrettsmedisin m.m. Databasen inneholder fulltekst fra mer enn 490 tidsskrifter.

  • SpringerLink

   Krever pålogging utenfor campus. Tidsskrifter og utvalgte bøker i fulltekst. Tverrfaglig.

  • SveMed+

   Gratis. Referanser til nordiske artikler innen det medisinske området.

 • t
  • Taylor & Francis

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig.

  • Trip

   Trip søker samtidig i en mengde databaser og nettressurser og sorterer resultatene etter nivåene i kunnskapspyramiden. Du kan også søke via PICO skjema. Trip er gratis, men det er en fordel å registrere seg (noen funksjoner krever TRIP Pro – den har vi ikke tilgang til).

 • w
  • Web of Science (ISI Web of Knowledge)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig referansedatabase med høy faglig kvalitet. Her kan du også søke etter siteringer. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, medisin, samfunnsfag og humaniora. Lenker til fulltekst

  • Wiley Online Library

   Krever pålogging utenfor campus. Fullteksttidsskrifter fra Wiley-Blackwell ligger i denne basen. Ca 400 tidsskrifter i fulltekst innenfor naturvitenskap, økonomi, teknologi og medisin.