Helsefag og optometri

Her har vi samlet noen nyttige ressurser for deg som studerer helsefag og optometri. Nederst på siden finner du databaser som er spesielt aktuelle for deg.


Snarvei til databaser for helsefag og optometri

Nyttige verktøy

PICO-skjema
Hvordan bruker du PICO (laget av HiOA)
Søkelogg
Search record
MeSH på norsk
Sjekklister for vurdering av forskningsartikler (fra Helsebiblioteket)
(erstatter FHIs sjekklister som blir avpublisert i juni 2018)
Hva er en vitenskapelig artikkel (video laget av Karolinska Institutet)

Søkeveiledninger

Cinahl (laget av Universitetsbiblioteket, UiO)
The Cochrane Library (laget av Universitetsbiblioteket, UiO)
PubMed (laget av Universitetsbiblioteket, UiO)
SveMed+ (laget av Universitetsbiblioteket, UiO)

Aktuelle tidsskrifter

Journal of advanced nursing

Sykepleien forskning

Nordic Journal of Nursing Research

Klinisk sygepleje

Optikeren

SJOVS

The Optician

Aktuelle nettsider

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsebiblioteket

Helsedirektoratet

Helsenorge

Databaser innen helsefag og optometri

Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med helsevitenskap? Avtal gjerne veiledning med en bibliotekar!

 • a
 • c
  • CINAHL

   Cumulative Index to Nursing and Allied Health. Blant verdens mest omfattende og autoritative referansedatabase innen sykepleie og tilgrensende fag.

  • Cochrane

   Gratis. Medisin. Databaser innen evidensbasert praksis. Her finner man effekten av ulike behandlingstiltak og systematiske oversikter i fulltekst.

 • e
  • EBSCOhost

   Krever pålogging utenfor campus. Felles inngang til flere bibliotekets databaser gjennom Ebsco.

  • Embase - Excerpta Medica Database (Ovid)

   Krever pålogging utenfor campus. Europeisk orientert referansedatabase innen medisin og farmakologi.

  • Epistemonikos

   Gratis. Epistemonikos gir rask tilgang til systematiske oversikter om kliniske spørsmål. En unik funksjon i Epistemonikos er at den kobler sammen systematiske oversikter, oversikter over oversikter og enkeltstudier, noe som gjør det lettere å finne dokumenter som er relatert til hverandre.

 • f
  • Felleskatalogen

   Gratis. Søk etter farmasøytiske preparater markedsført i Norge.

 • h
 • i
  • Idunn

   Krever pålogging utenfor campus. Universitetsforlagets tidsskriftsbase med artikler i fulltekst, mye på norsk og andre skandinaviske språk. Tilbyr søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av 49 ulike fagtidsskrifter.

 • m
  • Maternity and Infant Care

   Krever pålogging utenfor campus. Maternity and Infant Care er en viktig ressurs innenfor jordmorfaget. Databasen inneholder over 217,000 referanser med abstract til artikler fra over 550 internasjonale engelskspråklige tidsskrfiter, bøker og grå litteratur knyttet til jordmorfaget og nyfødtpleie. 3 samtidige brukere kan være pålogget databasen.

  • MEDLINE

   Krever pålogging utenfor campus. Referansedatabase for biomedisinske tidsskriftartikler.

 • n
  • Nature complete

   Krever pålogging utenfor campus. Nature complete er en samling av verdens mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst innenfor naturvitenskap og beslektede emner. I tillegg til hovedtidsskriftet Nature inneholder Nature complete undertidsskrifter som Nature Energy, Nature Genetics, Nature Materials, Nature Medicine, Nature Microbiology og en rekke andre, samt kjente tidsskrifter som Eye og Scientific American.

  • NEL - Norsk elektronisk legehåndbok

   Krever pålogging utenfor campus. NEL er et generelt medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell.

 • o
  • Ovid

   Krever pålogging utenfor campus. Gir felles grensesnitt for helsefaglige databaser.

 • p
  • ProQuest

   Krever pålogging utenfor campus. Basen består av flere delbaser innen helsefag og sykepleie og innen samfunnsvitenskap. Basen gir fullteksttilgang til en rekke tidsskrifter og ressurser innen helse- og sosialfag, sosiologi, statsvitenskap, kriminologi og utdanningsvitenskap.

  • PsycINFO (Ovid)

   Krever pålogging utenfor campus. Referanser. Database innen psykologi og beslektede emner.

  • PubMed

   Gratis. Referanser, og lenker til fulltekst. Biomedisinske tidsskriftartikler.

  • PubPsych

   Gratis. Referanser. En bibliografisk database for psykologi. PubPsych inneholder psykologiartiklene fra PubMed og ERIC, men også mye stoff som ikke finnes i disse databasene.

 • s
  • ScienceDirect

   Krever pålogging utenfor campus. ScienceDirect er en av verdens største samlinger av fulltekst fra peer-reviewed tidsskrifter innenfor naturvitenskap, teknologi, medisin, økonomiske- og administrative fag og samfunnsvitenskap fra forlaget Elsevier.

  • Scopus

   Krever pålogging utenfor campus. Referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Primærkilder er tidsskrifter (16500 tidsskrifttitler hvorav over 1200 er Open Access tidsskrifter), konferanser og patenter. Omfatter funksjoner for siteringssøk.

  • SveMed+

   Gratis. Referanser til nordiske artikler innen det medisinske området.

 • t
  • Trip

   Trip søker samtidig i en mengde databaser og nettressurser og sorterer resultatene etter nivåene i kunnskapspyramiden. Du kan også søke via PICO skjema. Trip er gratis, men det er en fordel å registrere seg (noen funksjoner krever TRIP Pro – den har vi ikke tilgang til).

 • w
  • Web of Science (ISI Web of Knowledge)

   Krever pålogging utenfor campus. Tverrfaglig referansedatabase med høy faglig kvalitet. Her kan du også søke etter siteringer. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, medisin, samfunnsfag og humaniora. Lenker til fulltekst