Aktuelle tips for helsefag

Her har vi samlet noen nyttige ressurser for deg som studerer helsefag.


Hjelp til søk?

Les om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Nyttige verktøy

PICO-skjema
Hvordan bruker du PICO (laget av HiOA)
Søkelogg
Search record
MeSH på norsk
Sjekklister for vurdering av forskningsartikler
Hva er en vitenskapelig artikkel (video laget av Karolinska Institutet)

Søkeveiledninger

Cinahl (laget av Universitetsbiblioteket, UiO)
The Cochrane Library (laget av Universitetsbiblioteket, UiO)
PubMed (laget av Universitetsbiblioteket, UiO)
SveMed+ (laget av Universitetsbiblioteket, UiO)

Aktuelle tidsskrifter

Journal of advanced nursing

Sykepleien forskning

Nordic Journal of Nursing Research

Klinisk sygepleje

Optikeren

SJOVS

The Optician

Aktuelle nettsider:

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsebiblioteket

Helsedirektoratet

Helsenorge

Tilbake til databaseliste for helse- og sosialvitenskap

Kontakt

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med helsevitenskap? Avtal gjerne veiledning!