Økonomi og ledelse

Forskning publiseres ofte i form av artikler i tidsskrift. Du søker i databasene innen økonomi og ledelse eller finner artikler med Oria (velg avansert søk og materialtype artikler)

Aktuelle nettsider

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Norges Bank (norsk pengepolitikk, bank/marked, statistikk, Oljefondet)

OECD Economic Outlook

Google Public Data (World Development Indicators, arbeidsledighet m.m.)

Eurostat (utarbeidet av EU)

UNdata (utarbeidet av FN)

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Statistiske byråer i andre land (samlet av Danmarks Statistik)

Databaser innen økonomi og ledelse

Hjelp til søking?

Les mer om hvordan du søker eller kontakt ditt campusbibliotek.

Ønsker du å snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med økonomi og ledelse? Avtal veiledning!

Masteroppgaver