Aktuelle tips for folkemusikk og tradisjonskunst

Her har vi samla nokre nyttige ressursar for deg som studerer folkemusikk eller tradisjonskunst.


Folkemusikk

 

Oppslagsverk/leksikon

 • Musikkordboken Musikkordboka er i hovudsak eit gratis ressurssenter med ei stor oppslagsbok på norsk. Dei har mellom anna forklaringar på diverse teknisk utstyr, internasjonale musikkteoriomgrep, lydrelatera faguttrykk, spesialterminologi og besifringsteori.

Noter og songtekstar

Lyd og film

 • Oria Søk etter CD-ar og kassettar på biblioteket i Høgskolen i Sørøst-Norge og i alle norske fagbibliotek.
 • Norsk nasjonaldiskografi Referansar til lydplater (grammofonplater, CD-ar og lydkassetter) gjeve ut i Norge frå 1990 til januar 2010.
 • Svensk mediedatabas Referansar til tv, radio, film, musikk og multimedier i Kungliga bibliotekets samlingar.
 • Folkedans/folkemusikkporten Utlån av film- og musikkmateriell til undervisning og forskning frå arkivet til Rff-senteret.
 • scorecloud.com Program for notering av noter frå lyd, anten om du syng/spelar sjølv eller frå lydklipp.

Bøker og artiklar

 • Oria Søk etter trykte og elektroniske bøker og artiklar ved HSN og andre universitets- og høgskulebibliotek i Norge. Du får tilgang til artiklar i fulltekst og e-bøker heimefrå ved å logga deg på via «Min konto». I tillegg kan du bestilla, reservera og fornya eigne lån.
 • Selektiv bibliografi om norsk vokal folkemusikk Norsk visearkiv sin oversikt over det meste av det som finst av litteratur om norsk vokal folkemusikk.
 • Svensk folkmusikbibliografi "Bibliografin innehåller ett urval böcker, uppsatser och artiklar, inklusive onlinepublikationer, om folkmusik, visa, dans och äldre populärmusik i Sverige."
 • Norart Søk etter artiklar frå ca 450 norske tidsskrift og årbøker.
 • JSTOR [Fulltekst] - tidsskrift innan humaniora, m.a. Ethnomusicology og Yearbook for traditional music.
 • Academic Search Premier [Fulltekst] - Fulltekstartiklar frå meir enn 4600 tidsskrift innan alle fagområde. Tilgang heimefrå.
 • Google Scholar Ein Google-søkemotor, men avgrensa til litteratur frå akademiske utgjevarar, universitet o.l. Treff både på fulltekstartiklar og referansar.
 • Nasjonalbiblioteket [Fulltekst] - Søk i digitalt innhald på Nasjonalbiblioteket: aviser, bøker, bilete, handskrifter, radio og film. Mellom anna mogleg å søka etter ord i 70 000 norske bøker som er scanna inn.

Diverse utanlandske arkiv

 

Tradisjonskunst

Oppslagsverk/leksikon

 • Oxford art online [Fulltekst] - Inneheld mellom anna Grove Art Online med eit 34 band stort kunstleksikon i fulltekst. Tilgang heimefrå.
 • Oxford reference online: Art & Architecture [Fulltekst] - Inneheld kunstordbøker og oppslagsverk i fulltekst.
 • Kunstordliste Kunstordlista er meint å vere ein elementær hjelp for Bachelor-studentar i kunsthistorie, og andre interessera når dei les faglitteratur. Denne ordlista har som ambisjon å dekke alle disipliner av kunsthistoria, som arkitektur, grafikk, malarkunst og skulptur. Totalt er det definera 480 termar i denne kunstordlista.

Bilete

 • Digitalt museum Søk i database med registrerte gjenstandar og fotografi frå samlinga til Norsk Folkemuseum m.fl.
 • Colourbox Foto og illustrasjonar til fri bruk for studentar og tilsette (30 gratis nedlastingar pr månad). Få brukarnøkkel/kode på biblioteket.
 • Art Resource Digitalt arkiv med 1 000.000 fotografi av kunst frå førhistorisk tid til i dag.

Bøker og artiklar

 • Oria Søk etter trykte og elektroniske bøker og artiklar ved HiT og andre universitets- og høgskulebibliotek i Norge. Du får tilgang til artiklar i fulltekst og e-bøker heimefrå ved å logga deg på via «Min konto». I tillegg kan du bestilla, reservera og fornya eigne lån.
 • Kunsthistorisk bibliografi Referansar til bøker og artiklar om norsk kunst.
 • Dragter i Danmark. Litteratur Referansar til bøker og artiklar om danske drakter.
 • Dragtjournalen [Fulltekst] - Tverrfagleg, gratis elektronisk tidsskrift frå Den danske dragt- og tekstilpulje.
 • Norart Søk etter artiklar frå ca 450 norske tidsskrift og årbøker.
 • Academic Search Premier [Fulltekst] - Fulltekstartiklar frå meir enn 4600 tidsskrift innan alle fagområde. Tilgang heimefrå.
 • Google Scholar Ein Google-søkemotor, men avgrensa til litteratur frå akademiske utgjevarar, universitet o.l. Treff både på fulltekstartiklar og referansar.
 • Nasjonalbiblioteket [Fulltekst] - Søk i digitalt innhald på Nasjonalbiblioteket: aviser, bøker, bilete, handskrifter, radio og film. Mellom anna mogleg å søka etter ord i 70 000 norske bøker som er scanna inn.
 • FORMakademisk  - Fagfellevurdert elektronisk tidsskrift for forskning innanfor design og designdidaktikk. Fri tilgang.

Anna

 • Byggforsk [Fulltekst] - (Databasen krev passord. Sjå i bibliotek-romet i Fronter eller spør på biblioteket.)

Attende til databaser for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Kontakt

Vil du å snakke med ein bibliotekar som arbeidar særskild med folkemusikk og tradisjonskunst? Du kan bestille time med ein bibliotekar for søking, kjeldebruk eller oppgåveskriving.