Aktuelle tips for utdanningsvitenskap

Fagtidsskrift er en viktig kilde for studenter i pedagogikkfag, her finner du også den nyeste forskningen. Bruk Oria for å søke etter artikler i tidsskriftene.

Aktuelle tidsskrifter:

Nordisk barnehageforskning

Nordisk pedagogikk

Norsk pedagogisk tidsskrift

Norsklæraren (kun i trykt utgave)

Scandinavian journal of educational research

Spesialpedagogikk


Offentlig informasjon er en viktig kilde til informasjon for lærerstudenter på alle typer skoleslag. Vi har samlet noen av dem her.

Aktuelle nettsider:

Barnehageloven

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapssenter for utdanning

Læreplaner i fulltekst

OECD iLibrary (Education at a glance og andre titler innen faget, her ligger utdanningsstatistikk fra Norge og andre land)

Opplæringsloven

Utdanningsdirektoratet

 

 

Tilbake til databaseliste for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Kontakt

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med lærerutdanning og barnehagelærerutdanning? Du kan avtale veiledning med en kontaktbibliotekar for søking, kilder- og oppgaveskriving på alle campus som tilbyr utdanningsvitenskap.