Datahåndteringsplaner

Forskningsprosjekter ved USN skal utstyres med en egen datahåndteringsplan.


Hva er en datahåndteringsplan?

  • En datahåndteringsplan er en plan for hvordan forskningsdata knyttet til et gitt forskningsprosjekt skal håndteres, både underveis og i etterkant av prosjektet. Den inneholder ofte en beskrivelse av hvilke typer forskningsdata prosjektet opererer med. Ideelt sett skal en slik plan lages før prosjektstart og si noe om hvordan du planlegger å ta vare på forskningsdataene i de ulike fasene av prosjektet.

Hvordan lage en datahåndteringsplan?

  • USN anbefaler at du bruker Norsk senter for forskningsdatas verktøy for oppsett av datahåndteringsplaner: Den finner du her. 

 

 Hva bør en datahåndteringsplan inneholde?

Vi har også samlet spørsmål og svar på ofte stilte spørsmål rundt datahåndteringsplaner ved USN i fanen nedenfor: