FAQ for datahåndteringsplaner

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om innholdet i datahåndteringsplaner ved USN.


Hvem har eierskap til dataene?

USN har som hovedregel eierskap til forskningsdata generert i prosjekter, med mindre noe annet er spesifisert.

Benyttes det egne metadatastandarder?

Hvis USN Research Data Archive benyttes til arkivering av prosjektdataene, er det metadatastandarden DataCite Metadata Schema 3.1 som gjelder. Mer informasjon om denne finner du her.

Hvordan vil dataene dokumenteres:

Data vil dokumenteres ved å legge ved en ReadMe-fil, som forklarer dataene, i tillegg til beskrivelser i arkiveringsløsningens registreringsskjema.

Vil forskningsdata tilgjengeliggjøres etter prosjektslutt?

Ja, med mindre det er sensitive data eller data som av andre grunner ikke kan deles, tilgjengjengeliggjøres forskningsdata i et egnet arkiv.

Benyttes egne tilgangsbetingelser/Lisenser:

USN RDA benytter Creative Commons-lisenser for arkivering av forskningsdata. For mer informasjon om disse, gå hit.

Tas det sikkerhetskopier av datasettene i USN RDA?

Ja, sikkerhetskopier utføres systematisk hver natt

I hvilket format bør forskningsdata arkiveres i?

Du bør arkiverer dataene dine i et format som er kjent for store deler av forskningsmiljøet du tilhører og som benytter åpne, internasjonale standarder. En oversikt over foretrukne filformat fra Norsk Senter for forskningsdata finner du her.