Hvordan referere?

Skal du skrive oppgave? Synes du det er vanskelig å referere til kildene du har brukt? Hvordan skal en litteraturliste se ut? Vi viser deg hvordan!


28 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 28. september 2018
  • Tid: kl. 12.15 - 13.00
  • Sted: Campus Drammen, s2602
  •  

    Dette kurset er for studenter og ansatte ved USN

Vi holder kurs i kildehenvisning på biblioteket. Kurset er nyttig enten du skriver en liten eller stor oppgave.

Vi skal se nærmere på hvordan man lager kildehenvisninger og litteraturliste.

USN-Biblioteket tar utgangspunkt i APA 6th som referansestil.