Kunnskap til lunsj: Pasientens og samfunnets beste

Vibeke Narverud Nyborg holder foredraget "Pasientens og samfunnets beste - helseutdanninger i en historisk kontekst".


06 Dec

Praktisk informasjon

  • Dato: 6. desember 2018
  • Tid: kl. 11.30 - 12.00
  • Sted: Campus Drammen, 2. etasje, Universitetsbiblioteket i Drammen.

Hvorfor samfunnet har blitt som det er kan bare forstås dersom vi går historisk til verks. Som et av samfunnets viktigste arenaer er det viktig å forstå hvorfor og hvordan helsevesenet har utviklet seg, og hvordan samspillet med resten av samfunnet har påvirket og blitt påvirket av utviklingstrekk innenfor medisin og helse. Hva er særnorske trekk og hva er internasjonal påvirkning? Hovedfokus vil ligge på å forstå utdanningen av medisin og sykepleie i Norge i perioden 1850-1940.

 

Lyst til å få påminnelse om våre arrangement? Skriv deg opp på nyhetsbrevet til Kunnskap til lunsj i Drammen.