Rettsdata.no (Gyldendal)

Velg "IP-tilgang" fra forsiden. Inneholder Norsk Lovkommentar, juridiske tidskrifter, fagbøker, lover, rettskilder og standarder.