Hvordan lage lenker til bibliotekets e-bøker eller artikler i fulltekst?

Kopierer du bare adressen (URL) fra adresselinjen i nettleseren? Det kan dessverre noen ganger fungere dårlig. Nedenfor finner du en veiledning på hvordan du kan lage stabile lenker.


Hvorfor kan vi ikke bare alltid kopiere adresser til e-ressurser direkte fra adresselinjen i nettleseren? 

 • Adressene kan inneholde tidsbegrensede koder etc. 
  Dette gjelder spesielt for noen av basene som USN-biblioteket betaler for (abonnementsbaser har som regel USN-logo eller -navn et sted i grensesnittet). Du kan ofte gjenkjenne tidsbegrensede adresser på veldig lange og "stygge" sesjonskoder i adressen, gjerne med "sessionid", "sid", "token" eller lignende tekst et sted i adressen.
  Hvis du kopierer en slik adresse fra adresselinjen, så er det i praksis umulig å si hvor lenge den vil fungere. Det er forskjellig fra base til base, og noen ganger er adressen kun gyldig i noen timer.
 • Når du bruker tilgang hjemmefra via Feide-innlogging i Oria eller tilgangsløsningen EZproxy, så vil leverandørens domenenavn byttes ut med en spesiell prefiks i adresselinjen.
  Hvis du kopierer en slik adresse fra adresselinjen, så vil den kun fungere inntil EZproxy-serverene omstartes - noe som skjer flere ganger i året.

Hvordan finne stabile lenker?

Når du har funnet en artikkel eller e-bok du ønsker å lenke til, så må du først se etter om det er oppgitt en stabil/varig adresse. Den vil være oppgitt et eller annet sted på nettsiden for artikkelen/e-boken - plasseringen varierer. Den kan være kalt "permalink", "persistent link", "document URL" eller noe lignende, eller det kan ofte være en DOI-basert lenke (mer om DOI-lenker nederst).

Når du deler en slik stabil lenke med andre, eller oppgir den i en litteraturliste, så vil den for forhåndsbetalte e-ressurser gi direkte tilgang til fulltekst kun for de som er på USN-nett (eller på nett ved en annen institusjon som også abonnerer).

Lenker til åpne og gratis fulltekstartikler og e-bøker (Open Access) fungerer imidlertid uansett om du er på USN-nett eller ikke.

Hvordan lage en lenke som fungerer hjemmefra også?

Om du ønsker å lage varige lenker som også fungerer utenfor campus er det i hovedsak to måter å gjøre dette på:

 1. Søk opp e-boken/artikkelen i Oria, og kopier lenken som er oppgitt der.
  Når du ser på detaljene for e-boken/artikkelen i Oria, så vil du se en seksjon "send til" nede på siden. Finn "permalenke" for å finne den riktige URL-adressen. 
   
  Denne permalenken vil alltid gå via Oria. Fordelen med dette er enkel tilgang hjemmefra, samt at det vil vises dersom vi har eboka/artikkelen hos flere forskjellige leverandører.
   
 2. Lime inn dette prefikset foran den URL’en til ressursen du vil lenke til:
  https://ezproxy.usn.no/login?url=

(Dette er ikke nødvendig for e-bøker/artikler som ligger gratis og åpent på nettet.)

Eksempel:

Hvis du vil ha tilgang til en e-bok med denne varige URL’en/lenkeadressen:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1466933&site=ehost-live

… så vil full adresse inkludert prefiks være:

https://ezproxy.usn.no/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1466933&site=ehost-live

Pass på at det ikke er noe mellomrom mellom prefiks og lenkeadresse!
Det må heller ikke være noen faste linjeskift i adressen.

Husk også at URL'en som kommer etter prefikset må være en varig adresse, slik den er oppgitt på siden der du fant artikkelen/e-boken.

Tips: I praksis er det kanskje enklest å ta opp en notisblokk på skjermen og klippe-og-lime litt for å sette sammen en fungerende lenke med prefiks.

En korrekt lenke med slikt prefiks vil fungere for alle USN-brukere, uansett om de er på USN-nett eller ikke. 
 

Test lenkene!

Dette gjelder særlig dersom du skal dele en lenke med andre.

 

Litt om DOI-lenker

De fleste artikler og e-bøker har en unik ID kalt DOI (digital object identifier).

DOI-lenker via doi.org vil lede til artikler og e-bøker på utgivernes egne plattformer. Men det er ikke alltid det er der USN har tilgang til fulltekst. I så fall må du heller finne en lenke som forklart ovenfor.

 

Tusenvis av e-tidsskrifter og e-bøker

USN-biblioteket betaler for mange av de elektroniske ressursene du bruker.

Tilgang overalt - 24/7

Du får automatisk tilgang til de fleste av e-ressursene når du er på universitetets campusområder.

Lenker til e-ressurser i Oria og på bibliotekets nettsider innholder en prefiks som automatisk sender deg via tilgangsløsningen "EZproxy" når du er hjemme eller utenfor USN-nett. Dette er en Feide-innlogging med ditt vanlige brukernavn/passord. Du er automatisk pålogget tilgangsløsningen dersom du samtidig er innlogget via Feide i f.eks. Oria.