• Bibliotek»
  • Redusert tilgang til flere tidsskrifter

Redusert tilgang til flere tidsskrifter - nasjonale forhandlingsavtaler

Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. UNIT forhandler nå med forlagene for å sikre bærekraftige avtaler med utgangspunkt i Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.


Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å betale for lesetilgang. Avtalen med Elsevier blir derfor ikke fornyet for 2019. UNIT fortsetter forhandlingene på vegne av norske universitet og høgskoler med Springer og Taylor & Francis. 

Hvordan få tilgang til en artikkel du ikke finner i fulltekst?

Artikler skal være åpent tilgjengelig uten ekstra kostnader

  • I dagens system er vitenskapelige artikler låst bak betalingsmurer hos forlagene, og de store internasjonale utgiverne tar stadig høyere pris for abonnementene sine. Norske institusjoner betaler per i dag mer enn 330 millioner kroner årlig til utgiverne for lesetilgang til vitenskapelige artikler, også de som er publisert av forskere ved norske institusjoner. 

  • USN vil gjøre alle sine forskningsresultater tilgjengelig for enkeltmennesker, offentlig sektor, næringslivet og det globale forskersamfunnet. Vi vil jobbe for kunnskapsdeling og åpenhet.

  • Styret ved USN har vedtatt policy for Open acces publisering
  • Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Pressemeldinger og nyhetssaker om forhandlingene

Publisere hos Elsevier?

  • Forskere ved USN kan fremdeles publisere og gjøre fagfellevurdering hos Elsevier, men må være klar over at artikler i Elsevier-tidsskrifter vil bli lest av færre ettersom leserer i Norge, Sverige og Tyskland ikke vil kunne åpne og lese artikler fra Elsevier når tilgangen er stengt. Les mer om valg av publiseringskanaler her

Har du spørsmål om forhandlingene?

Kontakt e-ressurser@usn.no om du har spørsmål om forhandlingene

 

Unit -konsortiet

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er et norsk direktorat som ble opprettet 1. januar 2018 gjennom en sammenslåing av BIBSYS, CERES og deler av UNINETT.  Unit forhandler og forvalter 39 lisensavtaler på vegne av norske biblioteker – i hovedsak innen forskning, høyere utdanning og sykehus i offentlig sektor. Unit er også nasjonal koordinator for åpen tilgang i Norge. 


Mer informasjon om forhandlingene finner du her:

Nasjonal side om status for forhandlingene (informasjonsside fra openaccess.no) 

Forhandlinger i andre land (informasjonsside fra openaccess.no)

Elsevier-avtalen og brudd: konsekvenser (informasjonsside fra open.access.no)

Tidsskriftavtaler 2019 kan opphøre (informasjonsside fra Universitetet i Tromsø)

Avtaler med sentrale akademiske forlag opphører (informasjonsside fra Universitetet i Tromsø)