Brudd i tilgangen til Elseviers tidsskrifter - hva betyr det for USN?

UNIT forhandler nå på vegne av norske universiteter og høgskoler med forlagene Elsevier, SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley for 2019. Siktemålet er å få på plass bærekraftige avtaler med utgangspunkt i Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. De nåværende avtalene utgår 31.12.2018.


Status pr 4.1.2019:

Det ser ut til at det fortsatt er mulighet til å laste ned fra Elsevier, vi anbefaler sterkt at du laster ned det du trenger nå. For Springer Nature, Taylor & Francis og Wiley forhandles det også, der er det gitt fortsatt tilgang ut januar 2019. Du bør laste ned artikler fra disse forlagene innen 1. februar.

Studenter: følg lenkene fra pensumlistene og sjekk om du behøver å sikre deg artiklene før tilgangen kan falle bort.

Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. Unit forhandler nå med Elsevier, SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley for 2019. Siktemålet er å få på plass bærekraftige avtaler med utgangspunkt i Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, som slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelige innen 2024. Dette skal skje uten økte kostnader.

I dagens system er vitenskapelige artikler låst bak betalingsmurer hos forlagene, og de store internasjonale utgiverne tar stadig høyere pris for abonnementene sine. Norske institusjoner betaler per i dag mer enn 330 millioner kroner årlig til utgiverne for lesetilgang til vitenskapelige artikler, også de som er publisert av forskere ved norske institusjoner.

Forlaget Elsevier har gjennom forhandlinger med konsortier i andre land vist liten bevegelse mot åpen tilgang. Flere av disse avtalene har endt med brudd, sist i Sverige i juni 2018.

Elsevier ønsker å ta betaling for å fortsette tilgangen i 2019 mens forhandlingene fortsetter. Dette aksepteres ikke av UNITs forhandlingsråd, og derfor vil tilgangen bli brutt fra nyttår. Vi understreker at forhandlingene fortsetter, og at dette derfor ikke er å betrakte som et brudd i forhandlingene. USN vil – i likhet med andre norske universitet og høgskoler – derfor miste tilgangen til Elseviers tidsskrifter fra 1.1.2019.

USN står dermed i fare for å miste tilgang til en rekke tidsskrift fra utgiveren Elsevier (via basen ScienceDirect).

Både Tyskland og Sverige har også mistet tilgang til ScienceDirect, som følge av brudd i forhandlingene.

Mer informasjon om forhandlingene finner du her:

https://www.openaccess.no/forhandlinger - informasjonsside fra Cristin

Tidsskriftavtaler 2019 kan opphøre - informasjonsside fra Universitetet i Tromsø