Forskerstøtte

Forskerstøtte. Foto.

Hjelp til å publisere forskning.


Cristin

Forskning ved HSN registreres i Cristin, det nasjonale systemet for forskningsdokumentasjon.

Publiseringskanaler

I det norske forskningsdokumentasjonssystemet gis det poengmessig og økonomisk uttelling for å publisere i godkjente vitenskapelige kanaler.

Open Access

Open Access (OA) innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på nett. Dette kan gjøres ved å publisere i OA-kanaler eller ved å egenarkivere i åpne publiseringsarkiv, som for eksempel HSN Open Archive.

HSN Open Archive

Vårt vitenarkiv med artikler, studentoppgaver og andre dokumenter i fulltekst er åpent tilgjengelig for alle.

Doktoravhandlinger

Doktoravhandlinger fra Høgskolen publiseres i Doctoral dissertations at The University College of Southeast Norway / Doktoravhandlinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Skriftserien

Høgskolen gir ut en skriftserie; Skriftserien ved Høgskolen i Sørøst-Norge.