Forskningsdokumentasjon - Cristin

Frister for rapporteringsåret 2018

 • 2. november 2018
  Frist for fagorganene for å nominere nye publiseringskanaler på nivå 2.
 • 30. november 2018
  Frist for å foreslå nye publiseringskanaler på nivå 1
 • 21. februar 2019
  Frist for kontroll av tellende sampublikasjoner (med forfattere fra andre institusjoner) - dvs at registrering av sampublikasjoner skal være gjort før denne datoen.
 • 1. april 2019
  Frist for rapportering av vitenskapelig publisering fra 2018 til NSD/DBH