Forskningsdokumentasjon - Cristin

Frister for rapporteringsåret 2018

  • Frist for å foreslå nye publiseringskanaler på nivå 1: 30.11.2018
  • Frist for fagorganene for å nominere nye publiseringskanaler på nivå 2: 2.11.2018
  • Nasjonal frist for registrering av tellende sampublikasjoner (med forfattere fra andre institusjoner): Dato kommer - sannsynligvis ca 21. februar 2019
  • Frist for rapportering av vitenskapelig publisering fra 2018 til NSD/DBH: Dato kommer - sannsynligvis månedskiftet mars/april 2019