Forskningsdokumentasjon - Cristin

 

 

Resultater

2017-resultater ble rapportert 5.4.2018.

De offisielle 2017-tallene er publisert disse stedene:

Publiseringsstatistikk for HSN 2010-2017

Se også rapport for HSN med diagrammer:

Publiseringsstatistikk for HSN : vitenskapelig publisering 2010-2017

Vedlegg for fakultetene med tilhørende institutter (nå åpent tilgjengelige):

Frister for rapporteringsåret 2017

  • Nasjonal frist for registrering av tellende sampublikasjoner (med forfattere fra andre institusjoner): 21.februar 2018
  • Frist for rapportering av vitenskapelig publisering fra 2017 til NSD/DBH: 5.april 2018