Forskningsdokumentasjon - Cristin

 

 

Resultater

2016-rapporteringen 31.3.2017 var den første samlede rapportering for HSN.

De offisielle 2016-tallene for er publisert disse stedene:

 

Frister for rapporteringsåret 2017

  • Nasjonal frist for registrering av tellende sampublikasjoner (med forfattere fra andre institusjoner): 21.februar 2018
  • Frist for rapportering av vitenskapelig publisering fra 2017 til NSD/DBH: 5.april 2018