Adressering - forfattertilhørighet

Forfattere ved HSN MÅ kreditere HSN i sine publikasjoner dersom disse skal kunne rapporteres som tellende for HSN.


Merk at institusjonens navn - dvs Høgskolen i Sørøst-Norge (norsk eller engelsk) - må oppgis. Det er ikke nok å kun oppgi navn på institutt eller forskningssenter.
De gamle institusjonsnavnene for HiT og HBV er også gyldige.

Institusjonens navn må være oppgitt som forfattertilknytning i selve publikasjonen for at institusjonstilknytningen skal kunne registreres i den tilhørende posten i Cristin.

Sentrale retningslinjer


Hovedregelen for kreditering av institusjoner i en vitenskapelig publikasjon er:

 1. En institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet.
 2. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som adresser dersom disse i hvert enkelt tilfelle også tilfredsstiller kravet i punkt 1.
 3. Et ansettelsesforhold eller et veiledningsansvar kan regnes som grunnlag for kreditering av en institusjon, hvis kravet i punkt 1 er innfridd.

Ph.d-kandidater skal ut i fra hovedreglene vanligvis kreditere både gradsgivende institusjon og arbeidsgiver.

 

Registrering av HSN-tilknytning i Cristin

 • Forfattere skal i utgangspunktet registreres med tilknytning til det institutt de er ansatt.
  • Gjelder f.eks. når HSN, eller HSN+fakultet er kreditert, eller et forskningssenter utenfor institusjonens offisielle rapporteringstruktur.
  • Dersom forfatteren var tilknyttet et annet institutt da publikasjonen faktisk ble skrevet, så kan tilknytningen endres til dette instituttet (jf UHR-retningslinjene ovenfor). Avklares med de involverte institutt- eller fakultetsledelser først. Se også eventuelle betingelser om kreditering i tilsettingskontrakten.
 • Oppdateringer av ansatt-tilknytninger.
  Underveis i rapporteringsåret vil enkelte HSN-forfattere bli registrert med tilhørighet på fakultetsnivå i stedet for instituttnivå. Før årsrapportering vil disse bli endret til instituttnivå, der det er mulig.
  Dette gjelder spesielt for:
  • Nytilsatte, når personaldata ikke er overført til Cristin ennå.
  • Forskere som har sluttet.
  • Gjesteforskere.
  • Registreringer gjort av andre institusjoner, eller automatisk ved importer fra Scopus, Norart eller Bibsys.
  • I resultatoversiktene vil evt poeng i slike tilfeller være merket "uspesifisert".
  • Personaldata overføres inntil videre sporadisk fra HSN til Cristin. I fremtiden skal det etableres automatiske løsninger.

 

.