CRIStin - hva skal registreres?

Vitenskapelige publikasjoner

Det er obligatorisk å registrere dine vitenskapelige publikasjoner.

Se kriterier for hva som regnes som "vitenskapelig publisering" i denne sammenheng.

 • Vitenskapelige tidsskriftsartikler (inkl. review-artikler)
 • Vitenskapelige monografier
 • Artikler i vitenskapelige antologier (redigerte bøker, proceedings)

Publikasjoner i disse tre kategoriene ("NVI-kategorier") skal rapporteres årlig til departementet via NSD/DBH. Det gis publiseringspoeng for resultatene, som igjen fører til økonomisk uttelling i RBO-delen av tildelte midler fra departementet.
 

Andre forskningsresultater og formidling

Du bør registrere andre forskningsresultater og formidling for å bidra til å synliggjøre all FoU- og formidlingsvirksomhet ved institusjonen.

Dette kan dreie seg om: Lærebøker, rapporter, populærvitenskapelige publikasjoner, foredrag etc. Disse typene forskningsresultater registrerer du i CRIStin selv, og du kan også gjøre det retrospektivt. 

Se fullstendig liste over registreringskategorier i CRIStin
 

Prosjekter

Prosjektkatalogen er en separat modul i CRIStin-systemet. Katalogen skal synliggjøre offentlig finansiert norsk forskning, nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektansvarlige oppfordres til å registrere prosjekter i prosjektkatalogen, med beskrivelser og lenker til prosjektdeltakere og publikasjoner etc.

Det utvikles en kobling mellom CRIStin og rapporteringsfunksjonene hos NFR. Foreløpig er det slik at publikasjoner som er registrert med NFR-prosjektkode i CRIStin, automatisk kan hentes inn i NFR-systemet.

Les mer om prosjektkatalogen
 

Registrering av prosjekt i CRIStin

Velg Logg inn og logg deg på med Feide-pålogg (tilhørighet Høgskolen i Sørøst-Norge):

CRIStin Prosjekt Logg inn

Du får nå tre valg:

CRIStin registrering av prosjekter

Velg "Opprett prosjekt":

CRIStin registrering av prosjekter

CRIStin registrering av prosjekter

Redigere prosjekt

Når prosjektet er opprettet kan du gå videre til prosjektsiden og legge inn mer informasjon/redigere prosjektet. Feltene kan åpnes og lukkes ved å trykke på pilen til venstre for tittelen:

CRIStin registrering av prosjekter

Husk å lagre prosjektet når du er ferdig med redigeringen.

 

Registrering i andre moduler i CRIStin-systemet

I tillegg til å registrere publikasjoner/resultater, har du i CRIStin mulighet til å registrere følgende:

 • Forskerprofiler
  En enkel profil blir generert automatisk basert på persondata fra HSN og knyttet til dine publikasjoner i CRIStin.
  Logg inn i CRIStin for å legge til informasjon.
  Anbefalt: Legg inn nettadressen til din kontaktside ved HSN
 • Forskningsenheter
  Registrer forskningsgrupper og forskningssentre
 • Årsrapporteringer, diverse
  Rapporter dine forskningsopphold, priser og arrangementer

 

Se mer informasjon om CRIStin-systemet

Se også informasjon om adressering / kreditering av institusjoner i vitenskapelige publikasjoner.