Cristin - hva skal registreres?

Vitenskapelige publikasjoner

Det er obligatorisk å registrere dine vitenskapelige publikasjoner.

Se kriterier for hva som regnes som "vitenskapelig publisering" i denne sammenheng.

 • Vitenskapelige tidsskriftsartikler (inkl. review-artikler)
 • Vitenskapelige monografier
 • Artikler i vitenskapelige antologier (redigerte bøker, proceedings)

Publikasjoner i disse tre kategoriene ("NVI-kategorier") skal rapporteres årlig til departementet via NSD/DBH. Det gis publiseringspoeng for resultatene, som igjen fører til økonomisk uttelling i RBO-delen av tildelte midler fra departementet.
 

Andre forskningsresultater og formidling

Du bør registrere andre forskningsresultater og formidling for å bidra til å synliggjøre all FoU- og formidlingsvirksomhet ved institusjonen.

Dette kan dreie seg om: Lærebøker, rapporter, populærvitenskapelige publikasjoner, foredrag etc. Disse typene forskningsresultater registrerer du i Cristin selv, og du kan også gjøre det retrospektivt. 

Se fullstendig liste over registreringskategorier i Cristin
 

Prosjekter

Se registrering av prosjekter i Cristin for mer informasjon

 

Registrering i andre moduler i Cristin-systemet

I tillegg til å registrere publikasjoner/resultater, har du i Cristin mulighet til å registrere følgende:

 • Forskerprofiler
  En enkel profil blir generert automatisk basert på persondata fra HSN og knyttet til dine publikasjoner i Cristin.
  Logg inn i Cristin for å legge til informasjon.
  Anbefalt: Legg inn nettadressen til din kontaktside ved HSN
 • Forskningsenheter
  Registrer forskningsgrupper og forskningssentre
 • Årsrapporteringer, diverse
  Rapporter dine forskningsopphold, priser og arrangementer

 

Se mer informasjon om Cristin-systemet

Se også informasjon om adressering / kreditering av institusjoner i vitenskapelige publikasjoner.