Cristin kontaktpersoner

Viserektor for FoU Pål Augestad er ansvarlig for høgskolens FoU-dokumentasjon i Cristin/NVI-systemet.

Institusjonelle superbrukere/administratorer for HSN

Kontaktpersoner for fakultetene

Kontakt disse for spørsmål knyttet til registrering av publikasjoner.