Cristin kontaktpersoner

Viserektor for FoU Pål Augestad er ansvarlig for universitetets FoU-dokumentasjon i Cristin/NVI-systemet.

Institusjonelle superbrukere/administratorer for USN

Kontaktpersoner for fakultetene

Kontakt disse for spørsmål knyttet til registrering av publikasjoner.