Rutiner for rapportering av vitenskapelig publisering ved HSN

CRIStin-superbrukerne ved HSN koordinerer godkjenningsrutiner og foretar rapporteringen til DBH iht rapporteringsinstruksen på en sentralt fastsatt dato (se vår CRIStin-hovedside for frister for det aktuelle rapporteringsår).

  • Godkjenningsrutiner starter vanligvis rundt oktober hvert år, men hovedmengden av CRIStin-registreringene vurderes i januar/februar.
  • I september/oktober vil CRIStin-gruppen begynne å sende månedlige statusoppdateringer til FoU-, fakultets- og instituttledelse.
  • CRIStin-superbrukerne sjekker stedkoder og rapporteringsstruktur for HSN i samarbeid med FS-team, rapporteringsansvarlige for DBH og IT-tjenesten.
  • I løpet av godkjenningsarbeidet kan eventuelle tvilstilfeller/tvister meldes til Publiseringsutvalget (PU).
  • I desember sender CRIStin-gruppen vanligvis første påminnelse om registrering ut til alle fagansatte. Alle forfattere har selv ansvar for å få sine publikasjoner registrert i CRIStin.
  • I februar sender CRIStin-gruppen siste påminnelse om registrering ut til fagsansatte. Dette gjøres i forkant av sentral frist for registrering av sampublikasjoner (med forfattere fra andre institusjoner).
  • CRIStin-superbrukerne sørger for at persondata i CRIStin blir oppdatert, i samarbeid med personalavdelingen og IT-tjenesten.
  • CRIStin-superbrukerne henter NVI-rapportfiler fra CRIStin, leverer disse i DBH innleveringsportal og rapporterer til FoU-ledelse.
  • De offisielle resultater vil foreligge i DBH når alle institusjoner har rapportert.