Vitenskapelig publisering 2015

Resutater for 2015 ble rapportert fra CRIStin til NSD/DBH 1. april 2016.


De offisielle 2015-tallene for HiT og HBV er publisert to steder:

OBS: Poengutregningen er justert fra og med 2015 - se vår side om publiseringspoeng