Vitenskapelig publisering 2017

Resultater for 2017 ble rapportert fra Cristin til NSD/DBH 5. april 2017.


De offisielle 2017-tallene for er publisert disse stedene:

 

Lenker til publikasjonslister i NVI-kategoriene i Cristin:

Fakultet for helse- og sosialvitenskap HS 2017 Alle år
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ISH 2017 Alle år
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign IORL 2017 Alle år
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag IHSV 2017 Alle år
Handelshøyskolen HH 2017 Alle år
Institutt for økonomi og IT ØIT 2017 Alle år
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap IØSS 2017 Alle år
Institutt for økonomi, markedsføring og jus IØMJ 2017 Alle år
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ØHS 2017 Alle år
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag TNM 2017 Alle år
Institutt for natur, helse og miljø INHM 2017 Alle år
Institutt for elektro, IT og kybernetikk EIK 2017 Alle år
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi PEM 2017 Alle år
Institutt for mikrosystemer IMS 2017 Alle år
Institutt for maritime operasjoner IMA 2017 Alle år
Institutt for realfag og industrisystemer IRIS 2017 Alle år
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap HIU 2017 Alle år
Institutt for matematikk og naturfag IMN 2017 Alle år
Institutt for språk og litteratur ISL 2017 Alle år
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag  IKRS 2017 Alle år
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving IFIK 2017 Alle år
Institutt for estetiske fag IEST 2017 Alle år
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ITF 2017 Alle år
Institutt for pedagogikk IPED 2017 Alle år
Ledelse, administrasjon og fellestjenester      
Ledelsen, Høgskolen i Sørøst-Norge LEDE 2017 Alle år
Avdeling for utdanning og studiekvalitet STUD 2017 Alle år
Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering FORSK 2017 Alle år