Avtaler og rabatter for Open Access publisering

USN har inngått avtaler om open access- publisering i tidsskrifter hos Elsevier og Wiley. Avtalen omfatter både Open Access-tidsskrifter og abonnementstidsskrifter. Avtalene som er fremforhandlet av Unit, dekker APC i sin helhet for forskerne våre. Det kan være noen ulikheter mellom avtalene. Les om de enkelte avtalene og hva som inngår i dem.


Elsevier

 • Artikler med USN-forfattere vil bli publisert åpent med CC-BY-lisens fra januar 2019. Forfattere som allerede har publisert hos Elsevier i et godkjent tidsskrift, blir kontaktet av forlaget og tilbudt å gjøre artikkelen åpent tilgjengelig uten ekstra kostnad. Hvis artikkelen er publisert som Hybrid OA, vil forskeren/forskergruppen få publiseringsavgift (APC) refundert.
 • Førsteforfatter / korresponderende forfatter må være tilknyttet USN. Det er viktig å registrere riktig tilknytning så tidlig som mulig i prosessen.
 • Artiklene publiseres med CC-lisens, og Elsevier bruker CC BY og CC BY-NC-ND. På Elseviers nettsider kan du lese mer om lisensene.  
 • Avtalen vil sørge for at ca. 90 % av artiklene fra norske institusjoner i Elsevier-tidsskrifter utgis med en åpen lisens i gull- og hybridtitler.
 • Rundt 400 tidsskrifter (excel) eid av akademiske foreninger, og også tredjepartstitlene Cell Press og Lancet er ikke en del av avtalen. Elsevier og Unit arbeider videre for å få inkludert de tidsskriftene som er mest relevante for norske forskere å publisere i.
 • Avtalen er 2-årig (2019-2020).
 • Avtalen er gyldig for alle artikler med norske forfattere akseptert etter 1. januar 2019.
 • Se også hovedtrekkene om Elservier-avtalen på open access.no.

Wiley

«Publiser og les-avtalen» som ble inngått mars 2019 er den første avtalen i sitt slag i Norge. Avtalen er et viktig skritt i retning av modernisering og omstilling av modeller for publisering av forskningsresultater. I tillegg til lesetilgang, dekker avtalen også APC (article processing charge) for USNs forfattere som skal publisere i tidsskrifter hos Wiley.

 • Førsteforfatter / korresponderende forfatter må være tilknyttet USN. Det er viktig å registrere riktig tilknytning så tidlig som mulig i prosessen.
 • Gjelder publisering av fagfellevurderte forskningsartikler i både abonnementstidsskrifter (hybrid) og rene Open Access-tidsskrifter. Se oversikt over alle Wileys titler for Open Access publisering.
 • 113 tidsskrifttitler (excel) fra akademiske foreninger er ikke med i avtalen - der må vi betale APC for å publisere, eller at OA-publisering ikke er mulig i det hele tatt. 
 • Åpen publisering velges etter at artikkelen er akseptert. Det gjøres via forfatterens Author Services konto hos Wiley. 
 • Artiklene publiseres med CC BY, CC BY-NC eller CC BY-NC-ND lisens - les mer om lisensene hos Wiley.
 • Avtalen er 3-årig (2019-2021), med oppstart 1. mai 2019. Avtalen gjelder for artikler akseptert etter 1. mai.
 • Deltakerinstitusjonene kan publisere 500 artiklar uten å betale APC i 2019, og dette tallet øker til nærmere 700 artikler i 2020 og cirka 850 artikler i 2021. 
 • Det vil være en rutine som varsler om at en nærmer seg kvoten, og institusjonen kan eventuelt sperre for videre publisering av åpne artikler for å minske kostnaden.
 • Mer informasjon om avtalen fins på Wiley sine nettsider.
 • Se også hovedtrekkene i Wiley-avtalen på open access.no. 

SpringerNature: Fra 1. januar 2020

 • Unit har offentliggjort at de har inngått en intensjonsavtale om en publiser- og les avtale med forlaget SpringerNature.  Avtalen innebærer at korresponderende forfatter med tilknytning til USN kan publisere i de fleste av Springers hybrid-tidsskrifter (Springer Open Choice journals) uten å betale en publiseringsavgift (APC) fra 2020. Utfyllende informasjon kommer utover høsten.

Avtaler og forhandlinger

Unit forhandler på vegne av norske universitet og forskningsinstitusjoner avtaler med forlag som er i tråd med nasjonale mål og retningslinjer og startet dette arbeidet for avtaler som skulle fornyes i 2019. Les mer om dette på bibliotekets side om forhandlingene.


Spørsmål om publisering?

Ta gjerne kontakt med publiseringsfondet dersom du lurer på noe om Open Access publisering.