Hvor skal jeg publisere?

Det finnes mange forskjellige måter å rangere forlag og tidsskrifter på. I det norske forskningsdokumentasjonssystemet gis det poengmessig og økonomisk uttelling for å publisere i godkjente vitenskapelige kanaler.


Foreslå ny publiseringskanal

Du kan selv foreslå nye kanaler, noe du bør gjøre dersom du mener det er en sjanse for at forlaget/tidsskriftet/serien du skal publisere i oppfyller kriteriene for godkjenning.

Om NSDs register

NSD sitt register over autoriserte publiseringskanaler, ITAR-registeret (importtjeneste og autoritetsregister), inneholder en oversikt over de vitenskapelige publikasjonskanalene og deres nivåer.

Tidsskriftrangering

Impact Factor er en måte å rangere tidsskrifter på utifra hvor ofte artiklene der blir sitert. Impact Factor angis med tall, der høyere tall angir større gjennomslagskraft.

Open Access publiseringskanaler

Les om spesielle forhold ved Open Access-publisering.