Vitenarkiv

Høgskolen i Sørøst-Norge vil få et nytt felles vitenarkiv i løpet av 2016. Inntil videre henviser vi til de tidligere vitenarkivene ved HBV og HiT.


HBV BIBSYS Brage

HBV BIBSYS Brage er Høgskolen i Buskerud og Vestfold sitt vitenarkiv for faglige og vitenskapelige arbeider i fulltekst. Vitenarkivet inneholder vitenskapelige artikler, doktoravhandlinger , masteroppgaver og enkelte bacheloroppgaver. HBV BiBSYS Brage er en del av det nasjonale samarbeidet BIBSYS Brage, der over 50 institusjoner samler sine publikasjoner.

Les mer om HBV BIBSYS Brage

HiT TEORA

TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv. TEORA har som hovedmål å gjøre HiTs produksjon av faglige arbeider og masteroppgaver tilgjengelig for alle på internett. Også andre forskningsinstitusjoner i Telemark deltar i TEORA: Sykehuset Telemark, Lillegården kompetansesenter, Telemarksforsking Bø og Telemarksforsking Notodden.

Les mer om HiT Teora ved tidligere Høgskolen i Telemark.