Hvordan legger du inn dine forskningsdata (FAQ)

Du kan legge inn forskningsdataene dine selv. HSN tilbyr lagring i omgivelsene til Figshare og vi kaller arkivet USN Research Data Archive. Dataene beskrives med metadata i et skjema og filene lastes opp. Du finner svar på mange spørsmål på denne siden og i brukerveiledningene som ligger til høyre på denne siden.


 • Hvordan logger jeg inn?

  • https://usn.figsh.com/ og «Log in» øverst til høyre.

  • Du logger inn med ditt vanlige Feide-login.

  • Du vil automatisk bli tilordnet ditt fakultet og institutt

 • Hvordan kommer jeg i gang?

  • Etter at du har logget inn kommer du til en side hvor du kan lage en ny post (Create new item). Ved å klikke på denne linken kommer du til metadataskjemaet.

  • Fyll ut de forskjellige feltene så fullstendig som mulig. Det er disse metadatene som avgjør hvor lett det blir å finne igjen dine forskningsdata og hvordan andre forskere kan vurdere om dine data er interessante for dem. Det hører hjelpetekster med til hvert felt.

   • «Categories». Kanskje du ikke finner eksakt det emne eller den kategorien du mener dine data passer inn i. Se om du kan finne en overordnet kategori eller bruk feltet for emneord eller beskrivelse.

   • «Licence». Her velger du den lisensen du vil publisere dine data under.

    Husk at HSN har vedtatt policy og retningslinjer for Open Access og Open data.

    Retningslinjer for lagring av forskningsdata ved HSN (lenke kommer, er ikke ferdig enda)

    Utfyllende retningslinjer for OA-politikk ved HSN

  • Eksempel på utfylt metadataskjemaer (lenke)

 • Hva er DOI og hvorfor trenger jeg en?
  Datasettet som du laster opp blir tildelt en Digital Object Identifier (DOI) fra Figshare. En DOI gjør at dataene dine alltid er mulig å finne på nettet.

 • Hvor mye lagringsplass får jeg?
  Du blir tildelt en liten mengde lagringsplass i utgangspunkt. Ta kontakt via lenke i Figshare hvis du trenger mer. Vi svarer så fort som mulig.

 • Kan jeg sette embargo på dataene mine?
  I noen tilfeller er det nødvendig å sette embargo på dataene i en periode.  Det er fullt mulig i Figshare.

 • Hvor lenge lagres dataene?

 • Kan jeg lagre underveis?
  Dette gjør du ved å velge «Save changes» uten å krysse av for «Publish». Da kan du publisere når du har redigert ferdig.

 • Hva skjer med dataene etterpå?
  Dataene blir liggende på Figshare og kan lastes ned og brukes av andre. Du blir sitert hvis noen andre bruker dine data.

 • Hva er en data management plan (DMP)?

  • En datahåndteringsplan er en plan for hvordan forskningsdata knyttet til et gitt forskningsprosjekt skal håndteres, både underveis og i etterkant av prosjektet. Den inneholder ofte en beskrivelse av hvilke typer forskningsdata prosjektet opererer med. Ideelt sett skal en slik plan lages på forhånd og si noe om hvordan en planlegger å ta vare på forskningsdataene i de ulike fasene av prosjektet.

  • HSN har ingen egne krav om at det skal lages en DMP, men eksterne finansieringskilder vil ofte ha slike krav.

  • Det finnes sjekklister på ulike nettsteder, for eksempel:

 

For informasjon, kontakt: forskningsdata@usn.no