Idrettsvitenskap

Snarvei til liste over alle databaser for idrettsvitenskap

Verktøy til litteratursøk

PICO-skjema: verktøy for å systematisere søkeord før et søk. Se gjerne også video om hvordan du bruker det fra HIOA.

Søkelogg: verktøy for å dokumentere søk, skal legges ved bacheloroppgaven.

Aktuelle nettsteder for idrettsfag

Norges Idrettshøgskole
Olympiatoppen
Norges Idrettsforbund
Senter for idrettsskadeforskning

 • Academic Search Premier (EBSCO)
  Databasen er tverrfaglig, og kan særlig være aktuell som kilde når du søker etter emner med et samfunnsperspektiv på fysisk aktivitet og idrett. 
 • PubMed
  Gratis. Referanser, og lenker til fulltekst. Biomedisinske tidsskriftartikler. Her finner du vitenskapelige artikler innen idrettsmedisin, trening og innen ernæringsfag. 
 • SportDiscus 
  Databasen er primærkilden for idrettsvitenskap. Det er et viktig hjelpemiddel for studenter og forskere på idrettsfag. Fagområdene er idrett, trening, ernæring og helse.

Databaser innen idrettsvitenskap

Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med idrettsvitenskap? Avtal gjerne veiledning!


Andre kilder

 • Anatomisk atlasOppslagsverk med illustrasjoner, bilder og tekst som beskriver kroppens ulike deler og organer.
 • Ernæring - Helsebiblioteket: Finn retningslinjer, veiledere, oppslagsverk, annen relevant informasjon
 • Ernæring - Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Nettsiden fokuserer på betydningen av sunt kosthold og god tilgang til dette for alle grupper mennesker.
 • Matportalen - Offentlig informasjonsside som handler om sunn og trygg mat og fysisk aktivitet. Innholdet er fra Mattilsynet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og fem andre etater.