Idrettsvitenskap

Innen idrettsvitenskap brukes både faglige kilder og tverrfaglige databaser, og databaser fra helsefag. Arbeidsmetodene innen faget har mange likheter med helsefag, men vekt på dokumenterte litteratursøk.


Snarvei til liste over databaser for idrettsvitenskap

Verktøy til litteratursøk

PICO-skjema: verktøy for å systematisere søkeord før et søk. Se gjerne også video om hvordan du bruker det fra HIOA.

Søkelogg: verktøy for å dokumentere søk, skal legges ved bacheloroppgaven.

Aktuelle organisasjoner for idrettsfag

Norges Idrettshøgskole
Olympiatoppen
Norges Idrettsforbund
Senter for idrettsskadeforskning

Andre kilder

Anatomisk atlasOppslagsverk med illustrasjoner, bilder og tekst som beskriver kroppens ulike deler og organer.
Ernæring - Helsebiblioteket: Finn retningslinjer, veiledere, oppslagsverk, annen relevant informasjon
Ernæring - Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Nettsiden fokuserer på betydningen av sunt kosthold og god tilgang til dette for alle grupper mennesker.
Matportalen - Offentlig informasjonsside som handler om sunn og trygg mat og fysisk aktivitet. Innholdet er fra Mattilsynet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og fem andre etater. 

Databaser innen idrettsvitenskap 

NB - Se også alfabetisk liste - dette er bare et lite utvalg databaser

Hjelp til søk?

Les mer om artikkelsøk eller kontakt ditt campusbibliotek.

Trenger du snakke med en bibliotekar som jobber spesielt med idrettsvitenskap? Avtal gjerne veiledning!