Kunnskap til lunsj: Hva er egentlig matematikk?

Åpent foredrag med Jan Dyre Bjerknes


26 Apr

Praktisk informasjon

  • Dato: 26. april 2017
  • Tid: kl. 11.30 - 12.00
  • Sted: Campus Kongsberg, Sølvsalen
  •  

     

Mange tenker at matematikk er å regne på ting, som pluss, minus, brøk og prosent. I dette foredraget skal vi bruke sjonglering som utgangspunkt for å vise at matematikk
handler om noe mye finere enn bare å regne. Vi skal også se på matematikk i en historisk sammenheng, og reise helt tilbake til antikkens Hellas. Vi skal i løpet av foredraget også på en snarvisitt til Vatikanet, Nasa, Japanske papirbrettere og ut i verdensrommet. Kanskje du tenker litt annerledes om matematikk når vi er ferdige. Foredraget passer for aldersgruppen 14 år og oppover.

Arrangementet er et samarbeid mellom HSN-Biblioteket og Kongsberg Bibliotek.

 

For hvem: gratis og åpent for alle

Sted: Sølvsalen (Krona)

Tidspunkt: onsdag 26. april kl. 11.30-12.00

 

Om foredragsholder:

Jan Dyre Bjerknes er en fritenker som liker å se teknologi i sammenheng med andre ting. Han trives best når han kan koble ideer fra forskjellige fagfelt sammen med hverandre, og se hva som kan komme ut av ukonvensjonelle koblinger. Han studerte filosofi ved universitet i Washington, kognisjonsvitenskap ved universitetet i Sussex og robotsvermer ved Bristol Robotics Laboratory. Jobber til daglig i Kongsberg Gruppen og ved Høgskolen i Sørøst-Norge.