Kunnskap til lunsj: Populisme som kommunikasjonsstrategi

Åpent foredrag ved Brynhild Hanto.


26 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 26. september 2018
  • Tid: kl. 11.30 - 12.00
  • Sted: Campus Kongsberg

Lær deg noe nytt i lunsjen!

Beskyldninger om opportunisme, uredelighet og demokratisk forfall møter festtaler om medbestemmelsesrett, desentralisme og mer direkte demokrati i populismebegrepets motsetningsfylte brukshistorie. Temaet for dette lunsjforedraget er det norske populismebegrepet. Det har vært på reise gjennom land, kulturer og politiske ytterpunkter og har endra meningsinnhold og assosiasjoner i prosessen. Her er det forstått som et politisk og retorisk fenomen og som en såkalt tynn ideologi, i tråd med forståelsene til anerkjente populismeforskere. I norsk sammenheng har noen tatt til orde for en typologi som definerer fire ulike kategorier populisme – marxistisk populisme, sentrumspopulisme, nativistisk populisme og nyliberal populisme. Disse fire typene er nyttige i arbeidet med å identifisere når og hvordan populisme-pregede virkemidler bevisst og ubevisst blir tatt i bruk. En gjennomgang av populisme som kommunikasjonsstrategi for særlig fire ideologiske posisjoner i det norske politiske landskapet kan virke oppklarende i ei kaotisk politisk tid da mange av oss kjenner på et behov for å sortere i begrepene og forståelsene våre.

Om foredragsholderen: Brynhild Hanto er fra Lunde i Midt-Telemark, med blant annet en master i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo der fokuset lå på utdefinerte kunstfenomener, språk- og definisjonsmakt. For tida fullfører Hanto et prosjekt på fagfeltet politisk kultur ved masterprogrammet i tverrfaglige kulturstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø.

For hvem: Alle. Gratis adgang.

Sted: Sølvsalen, Krona.