Kalender


Kom i gang med Leganto
EndNote for viderekomne
Kom i gang med Leganto
Kom i gang med Leganto
Leganto workshop for ansatte - Porsgrunn
Leganto workshop for ansatte - Porsgrunn
Skrivenatt
Kunnskap til lunsj: Hvordan gi fortellingen kraft?
EndNote-kurs Porsgrunn (påmelding)
EndNote-kurs
EndNote-kurs
Brettspillkveld i biblioteket
Veiledning i håndtering av forskningsdata
Hvordan referere?