Digital oppvekst

Dagens barn og unge har avansert teknologi til sin disposisjon fra før de kan gå. De vokser opp med muligheter som ikke var tilgjengelig for få år siden. Hvordan er det egentlig å vokse opp i en digital verden?


26 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 26. september 2018
  • Tid: kl. 12.00 - 12.30
  • Sted: Ringerike bibliotek, Sentrumskvartalet.

Foredragsholder Karen Stendal er førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, markedsføring og jus på campus Ringerike.

Hun er studiekoordinator for studiet Bachelor i IT og Informasjonssystemer på campus Ringerike.

Arrangementet inngår i serien «Kunnskap til lunsj», som er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge og Ringerike bibliotek.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2018.

Kalender


Kunnskap til lunsj: Hvordan er det å studere med norsk som andrespråk?
Kunnskap til lunsj: Pasientens og samfunnets beste
EndNote-kurs, kun Windows PC (påmelding)
EndNote-kurs, kun Mac (påmelding)
Kunnskap til lunsj: Populisme som kommunikasjonsstrategi
Brettspillkveld
Brettspillkveld
Da tibetanske barn kom til Kragerø på 1960-tallet. Om barn i norsk innvanringshistorie.
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle!
Skolefrafall - et personlig valg eller en utstøting?
Kunnskap til lunsj: Retorikk og demokratisk medborgerskap i det norske samfunnet
Zotero-kurs
EndNote-kurs (påmelding)
Hvordan bruke referanser i oppgaveskriving
EndNote-kurs (kun Windows - påmelding)
Hvordan bruke referanser i oppgaveskriving
Kunnskap til lunsj: Bitcoins, kryptovalutaer og blokkjedeteknologi - hva er greia?
EndNote-kurs (påmelding)
Kunnskap til lunsj: Er vi alle unike?
Digital oppvekst
Kunnskap kort fortalt: Trening som medisin
Kunnskap kort fortalt: Miljøbygg skal være standarden!
Hvordan referere? (Drop in)
Hvordan referere? (Drop in)
Hvordan referere? (Drop in)
Hvordan referere?
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs