Kunnskap kort fortalt: Trening som medisin

Åpent kveldsforedrag.


15 Mar

Praktisk informasjon

  • Dato: 15. mars 2018
  • Tid: kl. 19.00 - 20.00
  • Sted: Campus Kongsberg

Overskriften for foredraget er «Trening som Medisin», og omhandler hva trening virker mot og hvorfor trening virker i et fysiologisk perspektiv. Støa tar utgangspunkt i «tingenes tilstand» med tanke på hvor fysisk aktive vi er og forekomst av livsstilsrelaterte helseutfordringer. Med utgangspunkt i kroppens fantastiske maskineri forklarer Støa på en enkel måte hva som skjer i kroppen når vi trener og hvorfor trening og fysisk aktivitet kan virke mot veldig mange helseutfordringer. Videre tar hun tak i hva forskningen sier om hva slags type trening som er mest effektivt og hvorfor, og hvordan vi kan bruke denne kunnskapen for oss selv eller i veiledning av andre.

Eva Maria Støa er en engasjert og dyktig foredragsholder og i Forsker Grand Prix i 2012 fikk hun omtale som den fødte formidler.

Foredragsholder: Førsteamanuensis Eva Maria Støa

For hvem: Alle. Gratis adgang.

Sted: HSN Fagbiblioteket, Krona

Kalender


Kunnskap til lunsj: Klassisk arkeologi - hva er poenget?
Kunnskap til kvelds: Tillit til medier i en post-fakta tid
Leganto workshop for ansatte - Porsgrunn
Leganto workshop for ansatte - Porsgrunn
Kunnskap til lunsj med Thomas Hylland Eriksen: Langsomme og raske tanker i informasjonssamfunnet - norsk debatt før og etter internett
Kunnskap til lunsj: Refleksjonsrommet i beslutningsprosesser
Veiledning i håndtering av forskningsdata
Veiledning i håndtering av forskningsdata
Veiledning i håndtering av forskningsdata
Veiledning i håndtering av forskningsdata
Kunnskap til lunsj: Pasientens og samfunnets beste
EndNote-kurs, kun Windows PC (påmelding)
Kunnskap til lunsj: Populisme som kommunikasjonsstrategi
Brettspillkveld
Da tibetanske barn kom til Kragerø på 1960-tallet. Om barn i norsk innvanringshistorie.
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle!
Zotero-kurs
Hvordan bruke referanser i oppgaveskriving
EndNote-kurs (kun Windows - påmelding)
Kunnskap til lunsj: Bitcoins, kryptovalutaer og blokkjedeteknologi - hva er greia?
Kunnskap kort fortalt: Trening som medisin
Kunnskap kort fortalt: Miljøbygg skal være standarden!
Hvordan referere? (Drop in)
Hvordan referere? (Drop in)
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs