Kunnskap til lunsj: Er vi alle unike?

Jan Erik Grindheim tar for seg debatten om individuelt tilpasset opplæring i skolen.


20 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 20. september 2018
  • Tid: kl. 11.30 - 12.15
  • Sted: 2. etasje, Universitetsbiblioteket i Drammen.

Foredragsholder Jan Erik Grindheim er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, og han har ledet et stort skoleprosjekt i 2014 for Kunnskapsdepartementet/Kommunenes sentralforbund.

I tillegg har han skrevet en del om frivillige organisasjoner og arbeidet med likestillingsspørsmål som forsker.

Han har også arbeidet mye med student- og lærerutveksling over Nordplus og Erasmus-programmene til Nordisk Ministerråd (Nordplus) og EU (Erasmus).

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2018.

 

 

 

Kalender


Kunnskap til lunsj: Hvordan er det å studere med norsk som andrespråk?
Kunnskap til lunsj: Pasientens og samfunnets beste
EndNote-kurs, kun Windows PC (påmelding)
EndNote-kurs, kun Mac (påmelding)
Kunnskap til lunsj: Populisme som kommunikasjonsstrategi
Brettspillkveld
Brettspillkveld
Da tibetanske barn kom til Kragerø på 1960-tallet. Om barn i norsk innvanringshistorie.
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle!
Skolefrafall - et personlig valg eller en utstøting?
Kunnskap til lunsj: Retorikk og demokratisk medborgerskap i det norske samfunnet
Zotero-kurs
EndNote-kurs (påmelding)
Hvordan bruke referanser i oppgaveskriving
EndNote-kurs (kun Windows - påmelding)
Hvordan bruke referanser i oppgaveskriving
Kunnskap til lunsj: Bitcoins, kryptovalutaer og blokkjedeteknologi - hva er greia?
EndNote-kurs (påmelding)
Kunnskap til lunsj: Er vi alle unike?
Digital oppvekst
Kunnskap kort fortalt: Trening som medisin
Kunnskap kort fortalt: Miljøbygg skal være standarden!
Hvordan referere? (Drop in)
Hvordan referere? (Drop in)
Hvordan referere? (Drop in)
Hvordan referere?
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs
EndNote-kurs