Lærebokhistorie

Litteraturliste til Skjelbred, D., Askeland, N., Maagerø, E. & Aamotsbakken, B. (2017). Norsk lærebokhistorie. Oslo: Universitetsforlaget.


I forbindelse med arbeidet med Norsk lærebokhistorie, lånte biblioteket ved HSN inn bøker fra Nasjonalbiblioteket og andre universitets- og høgskolebibliotek i Norge. Disse titlene ble samlet i ei litteraturliste. Den fullstendige lista over alle bøker som er lånt inn til prosjektet publiseres her. Lista inneholder kun bibliografiske opplysninger, hvis du øsnker å låne noen av bøkene må du søke etter dem i bibliotekkatalogen Oria eller du kan henvende deg til biblioteket hvor du har lånekort.

Litteraturliste i PDF-format. Lista er sortert alfabetisk på verkets tittel. Man kan søke i lista ved å bruke Ctrl + F

EndNote-bibliotek: Denne fila kan lastes ned og importeres til referansehåndteringsverktøyet EndNote

Har du spørsmål om pdf-lista eller EndNote-biblioteket kan du henvende deg til bibl.vest@usn.no