Eksamen

Informasjon om eksamen finner du på min.usn.no

Eksamensoppgaver

Er du på utgikk etter gamle eksamensoppgaver? Det varierer hva det er tilgang til. Kontakt ditt campusbibliotek eller din faglærer.