Om biblioteket

Studenter ved pc'er

Biblioteket er primært en ressurs for studenter og ansatte ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Du finner oss på de åtte studiestedene; Bø, Drammen, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Rauland, Ringerike og Vestfold.


Biblioteket kan tilby:

  • Fysiske og digitale samlinger innenfor høgskolens undervisnings- og forskningsområder
  • Totalt 46 databaser, over 250 000 bøker, 165 000 e-bøker, fullteksttilgang til ca. 20 000 tidsskrift
  • Søk og finn ressurser hele døgnet gjennom bibliotekkatalogen Oria og våre databaser
  • Veiledning i bruk av bibliotekets tjenester
  • Kurs i litteratursøking og gode råd om oppgaveskriving
  • Doktorgradsavhandlinger, mastergradsavhandlinger og studentoppgaver til utlån og i fulltekst

Er det bøker eller e-ressurser du savner i biblioteket, eller har du spørsmål om bruk av tjenestene? Kontakt oss!