Chat med en bibliotekar

Chat med en bibliotekar

Har du spørsmål om tjenestene våre, hvor du finner ressurser, hvordan du søker? Vi er klare til å veilede deg.


chat loading...

Chat-tjenesten er forbeholdt studenter og ansatte tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge

Chatsamtaler med universitetsbiblioteket loggføres og behandles konfidensielt.

Tjenesten er åpen mandag-torsdag
kl. 10-14 (ikke helligdager).

NB! Stengt i følgende tidsrom:

  • Mandag 9. desember
  • Siste åpningsdag før jul & nyttår:
    torsdag 12. desember
  • Første åpningsdag i 2020:
    mandag 6. januar