Chat med en bibliotekar

Chat med en bibliotekar

Har du spørsmål om våre tjenester, hvor du finner ressurser, hvordan du søker? Vi er klare til å veilede deg.


chat loading...

Chat-tjenesten er forbeholdt studenter og ansatte tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge

Chatsamtaler med USN-biblioteket loggføres og behandles konfidensielt.

Tjenesten er åpen mandag-torsdag
kl. 10-14 (ikke helligdager)

NB! Siste dag med chat før jul er torsdag 13. desember. Tjenesten åpner igjen mandag 7. januar.