Chat med en bibliotekar

Chat med en bibliotekar

Har du spørsmål om tjenestene våre, hvor du finner ressurser, hvordan du søker? Vi er klare til å veilede deg.


chat loading...

Chat-tjenesten er forbeholdt studenter og ansatte tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge

Chatsamtaler med universitetsbiblioteket loggføres og behandles konfidensielt.

For å være lettere tilgjengelig er betjening av chatten utvidet mens bibliotekets lokaler er stengt.

Tjenesten er åpen mandag-fredag
kl. 10-15 (ikke helligdager).