Foredrag i biblioteket

Foredrag

Universitetet i Sørøst-Norge arbeider kontinuerlig med å synliggjøre sin forskning, blant annet gjennom ulike publikumsrettede foredrag.


Foredragene holdes både ved USN og hos andre aktører, og foredragsholdere er som regel personer med tilknytning til USN, andre akademiske institusjoner, organisasjoner eller bedrifter.

USN-biblioteket arrangerer ulike typer publikumsrettede foredrag gjennom semesteret. Flere av disse blir videofilmet og publisert i ettertid. Nedenfor kan du se tilgjengelige, publiserte foredrag. Ta kontakt med et av våre bibliotek dersom du er interessert i å holde et foredrag.

Kommende foredrag vises i Universitetsbibliotekets kalender.

Vil ditt bibliotek bestille en foredragsholder fra USN?

Forskningsformidling er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt, og derfor har biblioteket ved USN startet et samarbeid med andre bibliotek for å nå bredt ut til publikum.

Se vår oversikt over tilgjengelige foredragsholdere og deres foredrag.