Foredrag i biblioteket

Foredrag

Høgskolen i Sørøst-Norge arbeider kontinuerlig med å synliggjøre sin forskning, blant annet gjennom ulike publikumsrettede foredrag.


Foredragene holdes både ved HSN og hos andre aktører, og foredragsholdere er som regel personer med tilknytning til HSN, andre akademiske institusjoner, organisasjoner eller bedrifter.

HSN-biblioteket arrangerer ulike typer publikumsrettede foredrag gjennom semesteret. Flere av disse blir videofilmet og publisert i ettertid. Nedenfor kan du se tilgjengelige, publiserte foredrag.

Kommende arrangement

Se vår kurskalender

Oversikt over alle foredragene, høsten 2017.

Interessert i å holde foredrag i regi av HSN-biblioteket?

Kontakt oss på ønsket campus for nærmere detaljer

 

Vil ditt bibliotek bestille en foredragsholder fra HSN?

Se vår oversikt over tilgjengelige foredragsholdere og deres foredrag.