Foredrag

Videoforedrag

HSN-biblioteket arrangerer ulike typer publikumsrettede foredrag. Noen av disse blir videofilmet og publisert. Foredragene holdes som regel av personer med tilknytning til HSN, andre akademiske institusjoner, organisasjoner eller bedrifter.


Velg kategori for publiserte opptak:

Interessert i å holde foredrag i regi av HSN-biblioteket?

 

Kontakt biblioteket på ønsket campus for nærmere detaljer.