Forskningsforedrag på bestilling

Folkebibliotek i Buskerud, Telemark og Vestfold kan i samarbeid med universitetsbiblioteket bestille foredragsholdere fra USN til sine bibliotek.


USN har sin særlige styrke i regional tilknytning og anvendt forskning. Derfor bygger vi forskningskompetanse på noen av de mest sentrale områdene der vi finner uløste samfunnsutfordringer – som helse, utdanning, teknologi og samfunnsforskning. Du kan lese mer om hva vi forsker på her.

Forskningsformidling er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt, og derfor har universitetsbiblioteket startet et samarbeid med folkebibliotekene for å nå bredt ut til publikum.

Nedenfor har vi samlet foredragsholderne som kan bestilles til bibliotek i Buskerud, Telemark og Vestfold. Gå inn på hver enkelt for å se hvilke foredrag de tilbyr.

 

Foredragsholdere

Nils Ivar Agøy

Som historiker har Agøy blant annet jobbet med lutherdom og velferdsstatsutvikling, samt forholdet mellom kirke og arbeiderbevegelse. Han har også skrevet en del om Tolkien og et av foredragene hans er om nettopp Tolkien.

Agøy

Runar Bakken

Bakken har forsket på sykepleie, kjønn og kultur og har vært med på å etablere Senter for omsorgsforskning. Siden 2012 har han arbeidet med problemstillinger innenfor gerontologi. Han tilbyr flere foredrag som omhandler alderdommen.

Bakken

Herleik Baklid

Baklid har forsket spesielt på skikker og trosforestillinger. Han tilbyr blant annet foredragene "Funn under kirkegulv", "Hasselkjepper i graver", "Olavstradisjoner og olsokfeiring i Norge" og "Juleskikker gjennom historien."

Baklid

Bjørn Bandlien

Bandlien er professor i historie, og underviser blant annet i  middelalder- og viktingtid, og er også interessert i kultur- og kjønnsforskning.

Bjørn Bandlien

Pia Cecilie Bing-Jonsson

Til daglig jobber hun med utdanningskvalitet i helse- og sosialfaglige utdanninger og er opptatt av å formidle forskning på en forståelig måte. Hun tilbyr foredrag om dagsaktuelle temaer som kvalitet i helseomsorgen.  

Bing-Jonsson

Anne Svånaug Blengsdalen

Professor i musikkformidling og musikkhistorie. Har skrevet mye om norsk folkemusikk og er selv utøvende musiker på hardingfele.

Anne

Ole Magnus Brastein

PhD stipendiat med bakgrunn som utvikler i industri, som har programmert siden han var åtte år gammel. Opptatt av samarbeid mellom forskning og utvikling, samt praktisk utnyttelse av forskning.

Thorvald Gran

Solfrid Bratland-Sanda

Bratland-Sanda er førsteamanuensis i fysisk aktivitet og helse, og har doktorgrad i idrettsvitenskap. Hun er blant annet interessert i fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser.

Solfrid Bratland-Sanda

Eirik Brazier

Brazier er historiker og førsteamanuensis på lærerutdanningen. De siste årene har forskningen hans vært fokusert mot første verdenskrig og Norge - noe som har resultert i flere bøker og artikler om temaet.

Eirik Brazier

Peter Fjågesund

Professor i britisk litteratur og kulturkunnskap tilbyr foredrag om Brontë-søstrene, Norden og Nord-Europa som sentrum og periferi 1700-1850, Robert Burns på norsk og Utlendinger i Telemark for å nevne noen. 

Fjågesund

Stuart Ian Frost

Stuart Ian Frost er en britisk kunstner, med en grad i skulptur fra Royal College of Art, London. Gjennom hele sin kunstneriske karriere har han søkt ut bestemte steder i forskjellige land og utført såkalte site-specific prosjekter.

Stuart Ian Frost

Thorvald Gran

Gran har doktorgrad i statsvitenskap, og har blant annet forsket på NORAD prosjekter i Tanzania. Han har også forsket på vitenskap, ekspertise og profesjoner i den nye velferdsstaten i Norge/Norden.

Thorvald Gran

Linda Hafskjold

Har skrevet en avhandling om hvordan eldre uttrykker bekymring i møte med hjemmesykepleien. Hafskjolds foredrag handler om kommunikasjonen mellom pasienter og helsepersonell.

Hafskjold

Karina Hjelmevik

Kombinerer sin bachelor i oseanografi og sin doktorgrad i matematikk og presenterer foredraget "Matematikk i Oslofjorden." Like interessant er kanskje foredraget om hvorfor hun liker faget mange sliter med.

Hjelmevik

Andrew Jenkins

Utdannet molekylærgenetikker og arbeider med antibiotikaresistens og bakteriegenetikk. Hovedfokus for egen forskning er flått og flåttbårne sykdommer. Jenkins holder foredrag om begge temaer.

Jenkins

Elin Kjelle

Utdannet radiograf og førsteamanuensis ved USN. Hun har forsket på organisering av røntgentjenester til sykehjemsboere, og har interesser innenfor strålevern og kvalitetssikring i helsevesenet.

Elin Kjelle

Lise Kjønniksen

Førsteamanuensis som har arbeidet i flere år med tematikken fysisk aktivitet og helse blant barn og unge.

Kjønniksen

Etty Nilsen

Er organisasjonsforsker og opptatt av ansattes kompetanseutvikling og læring i arbeidshverdagen i både private og offentlige virksomheter.

etty

Per G. Norseng

Arbeider særlig med handelshistorie og by-, region- og rettshistorie i middelalderen, og med maritim kulturhistorie i eldre og nyere tid.

Per Norseng

Jonas Kristiansen Nøland

Lidenskapelig opptatt av hvordan ting henger sammen, og hvordan man kan forme teknologi for å skape en bedre verden.

Jonas Kristiansend Nøland

Anne Irene Risøy

Disputerte med en avhandling på Sex, rett og reformasjon som er et av foredragene hun tilbyr. Hun har de siste årene fokusert mer og mer på vikingtiden og har flere foredrag på perioden. 

Risøy

Anders Rønningen

Freelance komponist og multimusiker. FoU-leder i Norsk kulturskoleråd, og førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved USN. Han har mange års erfaring fra Madagaskar, hvor han jobbet i lærerutdanning og med musikk.

Anders Rønningen

Ellen Schrumpf

Historiker med særlig kompetanse innenfor barndomshistorie, samt kultur- og sosialhistorie. Har også arbeidet med lokal og regionhistorie. Foredrag om industrihistorie, barnearbeidere og drikkeskikker.

Schumf

Anna-Sabina Lindroos Soggiu

Utdannet sosionom, og er nå stipendiat på program for personorientert helsearbeid. Anna-Sabina forsker på tjenester til ungdom med psykiske helseutfordringer.

Anna Sabina Lindroos Soggiu

Eva Maria Støa

Doktorgrad innenfor økologiprogrammet. Holder foredrag som "Fysisk aktivitet som virkemiddel i forebygging av ulike folkesykdommer," "Aldring og trenbarhet," og "Trening som medisin."  

evas

Mona Sæbø

Forsker på et bredt spekter av problemsstillinger knyttet opp mot genetikk som helse, trening, miljø og zoologi. Tilbyr et foredrag om arv og miljø der hun spør hvordan genetisk kunnskap kan påvirke oss.

Sæbø

Halvard Vike

Varierende foredrag om de "umulige kommunene", profesjonene i velferdsstaten, Telemarks historie, frivillighet i vår tid, norsk kultur, velferdsstaten, sosialantropologi. 

 

Vike

Erlend Ellefsen Vinje

Vinje har undervist i blant annet kroppsøving i grunnskolen, og forskningsarbeidet hans er knyttet til fagområdene kroppsøving/idrett og pedaogikk. Han har skrevet flere bøker og vitenskapelige artikler om emnet.

Vike

Øyvind Wistrøm

Driver forskning innen "demokrati i skolen." Underviser i forskjellige emner innen både naturfag og internasjonal politikk. Wistrøm tar for seg blant annet konflikter i Midt-Østen, miljøspørsmål og evolusjon i sine foredrag.

Wistrøm

Lars Øi

Sivilingeniør i Kjemiteknikk med Doktorgrad på CO2-fangst. Underviser i Prosessteknikk, Kjemi, Termodynamikk, Gassrensing og Energioptimalisering. Tilbyr foredrag om energiøkonomisering og fornybar energi. 

Øi

Om tjenesten

Folkebibliotekene er selv ansvarlige for å gjøre en avtale med den aktuelle foredragsholderen. Universitetet i Sørøst-Norge betaler et honorar til foredragsholder, mens bibliotekene selv må betale eventuelle reiseutgifter og opphold for foredragsholderne de lager avtaler med.

 

Kontakt

Kontaktperson:

Frode Bakken