Anders Rønningen

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.


Anders Rønningen er freelance komponist og multimusiker, for tiden FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har også mange års erfaring fra Madagaskar, hvor han jobbet i lærerutdanning og med musikk.

Mine foredrag:

Historier fra Etnia

I dette foredraget formidler jeg madagassisk musikk og kultur bla a gjennom å spille det gassiske nasjonalinstrumentet valiha (bambusharpe). Gjennom å formidle fra gassisk kultur skaper jeg et grunnlag for å snakke om eksotisme og etnisitet.

Jeg problematiserer vår hang etter å eksotifisere når vi formidler kulturuttrykk som ikke er ”våre egne”. Ja, går det i det hele tatt an å snakke om ”vår egen” kultur?

Musikk som aktivitet

I dette foredraget snakker jeg om hvordan vestlig musikkforståelse ofte legger vekt på musikkobjektet. Ved å fortelle historier fra møter med musikalitet fra andre land åpner jeg for en annen forståelse av hva musikk og musikalitet kan være.

Kunst og kultur som verktøy for inkludering

I dette foredraget ser jeg på hvordan kunst og kultur kan bidra til å skape inkluderende lokalsamfunn. - Og det motsatte...

Anders Rønningen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Vestfold

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Anders Rønningen for å gjøre en avtale.