Eiri Elvestad

Eiri Elvestad er førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har skrevet flere bøker og artikler om medienes rolle i demokratiet.


I sin forskning har Elvestad vært opptatt av hvordan endrede medieomgivelser påvirker nyhetsmediebruken i internasjonalt perspektiv, men også hvilke konsekvenser dette kan ha for norske lokaldemokratier.

 

Mine foredrag:

Tillit til medier in post-fakta tid

Har vi mistet tillit til nyhetsmedier? Har spredning av falske nyheter ødelagt for journalistikken, politikken og folks politiske kunnskaper? Og har det konsekvenser for demokrati? Ved hjelp av egen og andres forskning vil Eiri Elvestad diskutere myter og fakta om bruk av og tillit til nyhetsmedier i Norge, men også se den norske mediesituasjonen i et internasjonalt perspektiv – skiller Norge seg fra USA, andre land i Europa og resten av verden?

 

Lokaldemokrati, sosiale medier og kommunesammenslåinger

Hvordan påvirker sosiale medier den politiske kommunikasjonen i kommunene? Hvordan endres rollen til lokalavisene? Og hvilke utfordringer kan kommunesammenslåing ha? Og hva skiller Norge fra resten av Europa og USA? I dette foredraget diskuterer Eiri Elvestad ved hjelp av egen og andres forskning på medienes rolle i lokaldemokratiet. Hun peker på muligheter og utfordringer for informasjonsspredning i lokalsamfunn, og hvilke konsekvenser dette kan få for lokale fellesskap, integrering og lokaldemokrati.

 

 

Elvestad

Førsteamanuensis / Studiekoordinator

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap

Campus Vestfold

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Eiri Elvestad for å gjøre en avtale.