Erlend Ellefsen Vinje

Jobber som dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forsknings- og undervisningsarbeid er knyttet til fagområdene kroppsøving/idrett og pedagogikk. Har også en bistilling som dosent ved OsloMet knyttet til de samme fagområdene.


Vinje har syv års erfaring som lektor i grunnskolen og har undervist i blant annet kroppsøving på både barne-, mellom- og ungdomstrinn. Vinje har en doktorgrad fra Aalborg Universitet og ph.d-programmet «Utdannelse, læring og filosofi» og et hovedfag i idrettsfilosofi. Sentralt i doktorgradsavhandlingen var en kritisk analyse av den norske baseskoledebatten. Han har skrevet flere bøker, vitenskapelige artikler og står bak ulike læremidler i kroppsøvingsfaget, både trykte og digitale. I 2012 mottok han Formidlingsprisen fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Mine foredrag:

Baseskoler – fortidens eller fremtidens skoleanlegg?

I Norge har det siden tusenårsskiftet pågått en reformprosess knyttet til utbyggingen av en ny type skoleanlegg, de såkalte baseskolene. Baseskoler med store åpne arealer, som ikke tar utgangspunkt i det tradisjonelle klasserommet, har dukket opp over hele landet. Denne artikkelen vil drøfte hvordan ulike aktører, på bakgrunn av ulike posisjoner og ulike diskurser, forstår baseskolenes muligheter og begrensninger.

Kan dopingforbudet i idrettskonkurranser moralsk forsvares?

Hver for seg kan argumentene for et dopingforbud i idrettskonkurranser fremstå som svake. Finnes det en sammenbindende indre logikk ved idrettskonkurransene som gjør at man kan forsvare forbudet mot doping – og som gir de enkelte argumentene (som at «doping er helsefarlig» eller «doping er juks») nødvendig ryggdekning og kontekst?

Fremtidens kroppsøvingslærer: snu utdanningen på hodet – og si ja til lærere som ikke kan svømme eller sparke ball!

Foredragsholderen mener to ting bør gjøres for å skape fremtidens kroppsøvingslærerrolle i fremtidens kroppsøvingsfag. Snu utdanningen på hodet. Og ønske personer med funksjonsnedsettelser velkommen som kroppsøvingslærerstudenter.

Karaktersetting i kroppsøving – er det mulig å gjøre det på en rettferdig måte?

Kroppsøving er det eneste faget der elevenes innsats i timene skal trekkes inn som et faglig vurderingskriterium. Faget legger også opp til en uvanlig tett kobling til elevenes forutsetninger i arbeidet med karaktersetting. Bør det være slik – og kan det gjøres rettferdig?

Erlend Ellefsen Vinje

Dosent

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Erlend Ellefsen Vinje for å gjøre en avtale.