Linda Hafskjold

Hafskjolds PhD prosjekt fokuserer på hvordan eldre uttrykker sin bekymring i møte med hjemmesykepleien og hvordan denne bekymringen blir møtt av aktuelt helsepersonell.


Stipendiat (75%) i forskningsprosjektet COMHOME (se egen nettside under Vitensenterets nettside - forskning om kommunikasjon med eldre som mottar helsehjelp). Hun jobber også som Praksiskoordinator (25%) for bachelor, radiografstudenter.

 

Mine foredrag:

Kommunikasjon mellom pasient og pleiere

Kommunikasjon mellom eldre og helsepersonale i hjemmesykepleien – personorientert praksis?

Hafskjold

Stipendiat

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign

Campus Drammen

 

Kontakt

Interessert i dette foredraget?

Kontakt Linda Hafskjold for å gjøre en avtale.