Nils Ivar Agøy

Nils Ivar er professor i moderne historie, men har også teologisk utdannelse. Som historiker har han bl.a. arbeidet med ideologiutvikling, militære selv- og fiendebilder, nasjonalisme, lutherdom og velferdsstatsutvikling og forholdet mellom kirke og arbeiderbevegelse.


Han var også med i redaksjonen av trebindsverket Telemarks historie, som kom ut i 2014. Ut fra en langvarig interesse for J.R.R. Tolkiens bøker har han dessuten skrevet en god del om denne forfatteren, og også oversatt en del av hans arbeider til norsk.

 

Mine foredrag:

Lutherdom, demokrati og velferdsstat.

Samfunnsmessige langtidsvirkninger av den lutherske reformasjonen i Norge. Foredraget vil handle om reformasjonens følger for norsk politisk kultur fra 1800-tallet og framover, ikke om selve reformasjonen. Stikkord er betydningen for demokratiseringen og velferdsstatsutviklingen.

 

J.R.R. Tolkien – Mytenes mann

Jeg har arbeidet med mange sider av dette forfatterskapet, så her er det mange mulige innfallsvinkler. Det kan være en generell introduksjon, eller f.eks. om Tolkiens inspirasjonskilder, årsakene til bøkenes appell, livssynet i og bak bøkene, norrøn innflytelse på dem, oversettelse av dem, o.s.v.

 

Forholdet mellom kirke og arbeider­bevegelse i Norge

Også her er det mange mulige innfallsvinkler, men det er klart at jeg har arbeidet mest med perioden fram til 1940. For tiden holdet jeg på å undersøke tidsrommet 1940 til ca. 1960.

 

«Soe trugne, soe støe, som Berje»? Politisk kultur i Telemark omkring 1814.

Foredraget er en kartlegging av telemarkingenes skiftende lojaliteter ca. 1814, og i mangt og mye et oppgjør med forestillingen om at de var så opprørske og selvstendighetsorienterte.

 

Folkeavstemningen 13. august 1905 – hva var den og hva var den ikke?

Tittelen sier vel det meste. Folkeavstemningen det er snakk om, gjaldt om velgerne var enige eller ikke enige i «den stedfundne opløsning» av den politiske unionen med Sverige. Eksempelmaterialet er mye hentet fra Telemark.

Agøy

Professor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap

Campus Bø

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Nils Ivar Agøy for å gjøre en avtale.