Runar Bakken

Ansatt ved sykepleierhøgskolen fra 1988. Er sykepleier, pedagog og teatervitenskap i fagkretsen. Har forsket på sykepleie, kjønn og kultur.


Har siden 2010 vært tilsatt som Dosent. Vært med på å etablere Senter for omsorgsforskning. Har siden 2012 arbeidet med problemstillinger innenfor gerontologi.

 

Mine foredrag:

«Alderdommen» av Simone de Beauvoir

Alderdommen skrev S. D. Beauvoir i 1970, men den ble først oversatt til norsk i 2016. Bakken har holdt foredrag om hennes syn på hva det innebærer å eldes og leve som gammel.

 

Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle

Det er et foredrag som forholder seg til paradokset i tittelen. Et paradoks menneskeheten har forholdt seg til helt frem til i dag.

 

Frykten for alderdommen

Dette er et foredrag Bakken har holdt rundt omkring i landet, også på biblioteker i Telemark fylke. Det er foredrag som tar oss med på en reise gjennom historien med blikket rettet mot hvordan gamle er blitt behandlet; fra frivillig død, ættestup, rituelle indirekte og direkte drap, kirkelig omsorg og til velferdsstatlige ivaretakelse fra 1950-tallet og frem til i dag. Kommer velferdsstatlig ivaretakelse av gamle å bli sett på som en historisk parentes om noen år?

 

Transhumanisme og alderdom

Foredraget retter blikket mot hva transhumanismens ambisjoner om å forskjønne, forbedre og forlenge det menneskelige liv. Transhumanistisk forskning finansieres i stor grad av IT-giganter som Google og Facebook.  

Bakken

Dosent

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

Campus Porsgrunn

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Runar Bakken for å gjøre en avtale.